شیرازی (ابهام زدایی)

از ویکی‌نور

شیرازی ممکن است به هر یک از افراد زیر اشاره داشته باشد:

  • سید عبدالله شیرازى (1309-1363ش)، فقیه، مجتهد، از نوادگان امامزاده احمد بن موسی معروف به شاه چراغ(ع)، مخالف سیاستهای رضاخان، در واقعه مسجد گوهرشاد مشهد نقش داشت و بعد از آن واقعه دستگیر و به تهران اعزام شد، از حامیان جمهوری اسلامی  • احمد شانه‌ساز شيرازى (متوفای 1332ق- نجف اشرف)، فقیه، اصولی، ریاضیدان، از علما و حكماى برجسته شيعه در قرن 14ق و مدرس حكمت


  • سید عبدالله شیرازى (1309-1363ش)، فقیه، مجتهد، از نوادگان امامزاده احمد بن موسی معروف به شاه چراغ(ع)، مخالف سیاستهای رضاخان، در واقعه مسجد گوهرشاد مشهد نقش داشت و بعد از آن واقعه دستگیر و به تهران اعزام شد، از حامیان جمهوری اسلامی  • ناصر مکارم شیرازی (متولد 1305ق)، نویسنده، فقیه، مفسر، از اساتید به نام درس خارج فقه و اصول حوزه و از مراجع معاصر تشیع
  • محمدتقی بن محب‌علی شیرازی (۱۲۵۶-۱۳۳۸ق)، مشهور به میرزای دوم یا میرزای کوچک، از فقها و مراجع بزرگ شیعه، رهبر انقلاب بزرگ عراق ضد استعمار، صدور فتوای جهادیه و وجوب مبارزه با انگلستان