شیخ الطائفه (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    شیخ الطائفه (ابهام زدایی) ممکن است به هر یک از افراد زیر اشاره داشته باشد:

    • ابوالقاسم سعد بن عبدالله اشعرى قمى (متوفای حدود: 301ق)، از محدثان و فقهاى بزرگ اماميه در قرن سوم هجرى است كه رجاليون از او با عظمت و جلالت قدر ياد كرده و او را بسيار ستوده و گاه شيخ الطائفه لقب داده‌اند، پيش از آنكه شيخ طوسى به این لقب مشهور گشت.


    • میرزامحمد بن حسن طوسی (385 -460ق)، معروف به شیخ طوسی، و شیخ‌الطائفه، کنیه او ابوجعفر، از بزرگترین محدثان و فقیهان شیعه. وی نویسنده دو کتاب التهذیب و الاستبصار از کتاب‌های چهارگانه حدیثی شیعه است.