سلوة العارفين و أنس المشتاقين

  از ویکی‌نور
  سلوة العارفين و أنس المشتاقين
  سلوة العارفين و أنس المشتاقين
  پدیدآورانسلمی، محمدبن عبدالملک‌ابن‌ خلف (نویسنده)

  بوورینگ، گ‍ره‍ارد (محقق و مقدمه‌نویس)

  ارفه‌‌لی، بلال (محقق)
  ناشردار بريل للنشر
  مکان نشر[بی جا] - [بی جا]
  سال نشر2013م.
  چاپچاپ یکم
  زبانعربی
  تعداد جلد1
  کد کنگره

  سلوة العارفین و انس المشتاقین نوشته ابو خلف طبری(متوفای حدود 470ق) از فقیهان و صوفیان شافعی مذهب است. [۱] این اثر در موضوع تصوف به نگارش درآمده و توسط گرهارد بوورینگ تحقیق شده است.

  نویسنده این کتاب را برای ابو علی حسان بن سعید منیعی(م 463ق) از عالمان و زاهدان نیشابور تألیف کرده است. [۲]

  ساختار این اثر که در احوال، طبقات و تراجم صوفیه است بر هفتاد و دو باب ترتیب یافته است و نویسنده در سال 459 ق از کتابت آن فارغ شده است. [۳] گفته شده است این اثر حکایت کننده رساله ابو القاسم قشیری است و با وجود اینکه کتاب ارزشمندی است شاید این امر سبب مجهول بودن آن بوده است. [۴]

  نویسنده در این اثربه تصوف و مفهوم آن پرداخته و مفاهیم و اصطلاحات و باورهای صوفیه را با استناد به سخنان بزرگان صوفی بیان کرده است. مطالب کتاب نشان از اشراف نویسنده به احوال صوفیان و شناخت کافی از تصوف است. [۵]

  برخی مباحث کتاب از این قرار است: توحید، توبة، زهد، ورع، تقوى، خوف، رجاء، خشوع و تواضع، معرفت نفس، صفت قلب، هوى، صفت دنيا، وقت، مجاهدة، استقامت، مراقبة، خلوت و عزلت، صمت، قناعت، رضا، صبر، جوع، توكّل، جود و سخاء، ايثار، صدق، عبوديّت، حرّيّت، فتوّت و مروّت، حياء، ذكر، شكر، حسن ظنّ باللّه، يقين، معرفت، اخلاص، محبّت، شوق، مشاهدة و... [۶]

  پانویس

  1. سبکی، عبد الوهاب، ج4، ص 179؛ زرکلی، خیرالدین، ج6، ص 248
  2. رک: همان و ص 299-302
  3. رک: همان ص 179-180؛ زرکلی، خیرالدین، ج6، ص 248
  4. رک: همان
  5. رک: همان
  6. رک: متن کتاب ص 9-6

  منابع مقاله

  1. مقدمه و متن.
  2. زرکلی، خیرالدین، الاعلام، لبنان- بیروت. دار العلم للملايين‏. 1989م. چاپ هشتم.
  3. سبكى، عبد الوهاب‏. طبقات الشافعية الكبرى‏. تحقیق طناحى، محمود محمد و حلو، عبد الفتاح محمد. مصر. دار إحياء الكتب العربية. بی‌تا. چاپ اول.

  وابسته‌ها