سؤالات محمد بن عثمان بن أبي‌شيبة لعلي بن المديني في الجرح و التعديل

  از ویکی‌نور
  سؤالات محمد بن عثمان بن أبی شیبة لعلي بن المدیني في الجرح و التعدیل
  سؤالات محمد بن عثمان بن أبي‌شيبة لعلي بن المديني في الجرح و التعديل
  پدیدآورانابن‌ مدینى‌، على‌ بن‌ عبدالله‌ (نويسنده)

  ابن عبد القادر، موفق بن عبد الله (محقق)

  ابن ابی شیبه، محمد بن عثمان (نويسنده)
  ناشرمکتبة المعارف
  مکان نشرعربستان - ریاض
  سال نشر1404ق - 1984م
  چاپ1
  موضوعحدیث - جرح و تعدیل - مدینی‌، علی‌ بن‌ عبدالله‌، 161 - 234ق. - پرسشها‌ و پا‌سخها‌ - حدیث - علم الرجال - محدثان اهل سنت
  زبانعربی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  BP۱۱۴/۲/س۸ ۱.ش
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  سؤالات محمد بن عثمان بن أبي‌شيبة لعلي بن المديني في الجرح و التعديل، کتابی است مشتمل بر پرسش‌های محمد بن عثمان بن ابی‌شیبه از علی بن عبدالله مدینی (161-234ق)، در موضوع جرح و تعدیل روات. تحقیق کتاب به قلم موفق بن عبدالله بن عبدالقادر صورت گرفته است.

  سؤالات محمد بن عثمان از علی بن عبدالله مدینی، رساله‌ای کوچک و درعین‌حال بسیار مفید و ارزشمند است. این رساله مشتمل بر 260 پرسش است. در اهمیت این سؤالات باید گفت که متخصصین در جرح و تعدیل در نوشته‌های خود به آنها اشاره کرده و مانند اصل بر آنها اعتماد کرده‌اند و منبع مؤلفات ایشان در جرح و تعدیل بوده است. دیگر اینکه سؤالات مشتمل بر تعداد زیادی از رجال کتب سته اهل سنت است؛ پس انتشار این سؤالات خدمت بزرگی به این کتب و در نتیجه به سنت مطهر نبوی است[۱]‏.

  در ابتدای کتاب شرح حال علی بن عبدالله مدینی و محمد بن عثمان بن ابی‌شیبه به‌تفکیک با ذکر اسم و کنیه، اساتید و شاگردان، تألیفات و دیدگاه علما درباره هریک ذکر شده است[۲]‏.

  بررسی سؤالات

  محقق اثر در بررسی سؤالات محمد بن عثمان به دوازده نکته اشاره کرده است که در این مقاله محدود تنها به دو نکته از آنها اشاره می‌شود:

  1. سؤالات، همه از جانب محمد بن عثمان پرسیده نشده است؛ چراکه گاه می‌گوید: «سألت علياً» و گاهی می‌گوید: «سمعت علياً و سئل» و یا «و سئل علي». دو عبارت اخیر صراحت دارد که سائل غیر از محمد بن عثمان است؛ لکن عبارت دوم دلالت بر این نیز دارد که محمد بن عثمان حضور داشته و خودش پاسخ علی بن مدینی را شنیده است. بنابراین انتساب همه سؤالات به محمد بن عثمان، یا بدین اعتبار است که اغلب آنها را خودش پرسیده است؛ یا به این اعتبار است که اقدام به گردآوری این سؤالات کرده، به شکلی که به‌ دست ما برسد.
  2. ازآنجاکه ذکر مصادر ناقد از امور مهم در جرح و تعدیل است و با وجود آنکه علی بن مدینی در بین بزرگان جرح و تعدیل دارای جایگاه برجسته‌ای است، محمد بن عثمان در ذکر آرای دیگر ناقدان اهمال نکرده و در اکثر سؤالات به بیان مصدر کلام خود درباره جرح و تعدیل روات تصریح کرده است[۳]‏.

  پانویس

  1. ر.ک: مقدمه محقق، ص22
  2. ر.ک: همان، ص6-22
  3. ر.ک: همان، ص32-33

  منابع مقاله

  مقدمه محقق.

  وابسته‌ها