زن در تاریخ و اندیشه اسلامی

  از ویکی‌نور
  زن در تاریخ و اندیشه اسلامی
  زن در تاریخ و اندیشه اسلامی
  پدیدآورانفتاحی‌زاده، فتحیه
  ناشرمرکز پژوهش‌های صدا و سیما، بوستان کتاب
  مکان نشرایران - قم
  سال نشر1383ش- 1386ش
  چاپ1
  زبانفارسی
  تعداد جلد1

  زن در تاریخ و اندیشه اسلامی، اثر فتحیه فتاحی‌زاده کتابی است دارای همه دیدگاه‌های تاریخی و دینی درباره زن با استفاده از تفسیرهای المنار؛ الجواهر؛ في ظلال القرآن؛ المیزان و نمونه،

  زن، نیمی از پیکره اجتماع انسانی است و بی‌گمان، شخصیت، رفتار، فرهنگ و اندیشه او نقش مهمی را در شکل‌گیری جامعه انسانی ایفا می‌کند. مکتب‌ها وآیین‌های مختلف از روزگاران کهن تاکنون، دراین‌باره دیدگاه‌های گوناگونی داشته‌اند. اثرحاضر، همه دیدگاه‌های تاریخی و دینی را درباره این موضوع با استفاده از تفسیرهای المنار؛ الجواهر؛ في ظلال القرآن؛ المیزان و نمونه، در هفت بخش مطرح کرده است.

  در بخش اول با عنوان «زن درگذرگاه تاریخ»، نخست شخصیت زن از نگاه تمدن‌های گوناگون بشری و آیین‌های مختلف چون تمدن یونان، سومر، مصر، هند، چین، ژاپن، ایران باستان و زن درآیین یهود و مسیح بررسی شده است. سپس درباره زن در دوره جاهلیت نخستین، مطالبی آمده و با نگاهی به مقوله زن در جاهلیت مدرن، می‌کوشد وضع زن در رویکرد فمینیستی، چگونگی این اندیشه و پی‌آمدهای آن را شرح ‌دهد.

  نویسنده در بخش دوم به تبیین «نقش تاریخی اسلام در احیای شخصیت زن» می‌پردازد و بخش سوم به «مبانی شخصیت زن از دیدگاه اسلام» اختصاص یافته است. بخش چهارم با عنوان «تفاوت‌ها و تمایزها»، تفاوت‌های زن و مرد را در جنبه‌های گوناگون جسمانی، روانی و استعدادی با تکیه بر نظر‌های روان‌شناختی بررسی می‌کند. در بخش پنجم، مهم‌ترین «علل تنزل شخصیت و مقام زن درجوامع اسلامی» بررسی می‌شود. در بخش ششم نیز «تجلی شخصیت زن در تاریخ انبیا» بررسی شده است و زنانی که نقش برجسته‌تری درتاریخ بشر ایفا کرده‌اند، معرفی شده‌اند.

  بخش پایانی پژوهش حاضر نیز به «کاربست الگوی صحیح در رسانه» اختصاص یافته است. در این بخش، رسالت رسانه درتبیین شخصیت زن از دیدگاه اسلام و نارسایی‌ها و خلأ‌های موجود درباره جایگاه زن بررسی می‌شود. همچنین، راهکارهایی که به بهبود وضع موجود می‌انجامد، به همراه پیشنهاد چند برنامه برای رسانه در قالب‌های گوناگون مطرح می‌شود[۱].

  پانویس

  1. حبیبی، سلمان، ص38-39

  منابع مقاله

  حبیبی، سلمان، کتاب‌شناسی توصیفی زن و خانواده، قم، انتشارات دفتر عقل، چاپ یکم، 1387ش.

  وابسته‌ها