روش‌ها و گرایش‌های تفسیری (علوی‌مهر)

  از ویکی‌نور
  روشها و گرایشهای تفسیری
  روش‌ها و گرایش‌های تفسیری (علوی‌مهر)
  پدیدآورانعلوی مهر، حسین (نویسنده)
  ناشراسوه
  مکان نشرقم - ایران
  سال نشر1381 ش
  چاپ1
  شابک964-6066-90-9
  موضوعتفسیر تفسیر - فن
  زبانفارسی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  ‏BP‎‏ ‎‏91‎‏ ‎‏ع‎‏8‎‏ر‎‏9‎‏*
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  روش‌ها و گرایش‌های تفسیری تألیف حسين علوى مهر می‌باشد. كتاب پيرامون روشها و گرايش‌هاى تفسيرى نوشته شده كه شامل سه بخش، كليات، روشهاى تفسيرى و گرايش‌هاى تفسيرى مى‌باشد.

  مؤلف كه از قرآن پژوهان معاصر مى‌باشد در بخش اول كتاب تفسير و تاويل را مورد بررسى قرار داد.و در بخش دوم به شرح روشهاى تفسيرى مى‌پردازد و در پايان گرايش‌هاى معروف را توضيح مى‌دهند وى در هر موضوع ديدگاه‌هاى مختلف صاحب‌نظران در آن موضوع را مطرح و مورد نقد و بررسى قرار مى‌دهد.

  وى با تقسيم بندى موضوعات در روش‌هاى تفسيرى، روش تفسير عقلى را از روش تفسير اجتهادى جدا و بصورت مستقل ذكر نموده است

  همچنين در بحث روش تفسير روائى نقش ائمۀ معصومين(ع) در تفسير قرآن و روشهاى تفسيرى آن بزرگوران را مورد بررسى قرار داده است.

  از نكات قابل توجه اين است كه ايشان در دو قسمت روش عقلى(بخش دوم) و گرايش علمى قرآن(بخش سوم) رابطۀ دين با عقل و رابطۀ دين با علم را مورد بررسى قرار داد.

  و عدم تعارض بين آن دو را اثبات مى‌نمايد.

  ساختار

  مطالب كتاب شامل سه بخش(كليات-روشهاى تفسيرى-گرايشهاى تفسيرى) است كه مجموعا پانزده فصل را تشكيل مى‌دهد كه فهرست مطالب آن به قرار زير است:

  بخش اول:كليات شامل سه فصل:

  تفسير(معناى لغوى و اصطلاحى آن)،

  تاويل در قرآن(معناى لغوى و اصطلاحى آن/تاويل از ديدگاه مفسران) و

  ترجمه و اقسام آن

  بخش دوم:روش‌هاى تفسيرى شامل شش فصل:

  فصل اول:مباحث مقدماتى(پيشينۀ روش‌هاى تفسيرى-اقسام تفسير-منابع تفسير)

  فصل دوم:روش تفسير قرآن به قرآن:ادلۀ تفسير قرآن به قرآن/حجيت ظواهر

  انواع تفسير قرآن به قرآن

  فصل سوم:روش روائى:ارزش و جايگاه تفسير روائى/ديدگاه‌ها/اقسام حديث

  و ارزش آن/حجيت خبر واحد در تفسير/ديدگاه‌ها و بررسى آنها/آفات تفسير روائى

  /دلايل تفسير روائى/انواع تفسير پيامبر(ص)/دلايل حجيت قول اهل‌بيت(ع) در تفسير

  قرآن/دانش اهل‌بيت(ع) نسبت به فهم قرآن/روشهاى تفسيرى اهل‌بيت(ع)

  فصل چهارم:روش عقلى شامل:

  ارزش و جايگاه عقل در دين/رابطۀ دين و عقل/ريشه يابى تعارض عقل و دين

  تفسير قرآن كريم با عقل/تفاوت تفسير به راى و تفسير عقلى/شرائط تفسير عقلى

  فصل پنجم: تفسير به راى شامل:

  پيشينۀ تفسير به راى/روايات و تفسير به راى/ديدگاه‌ها در معناى تفسير به راى

  نمونه‌هايى از تفسير به راى/دلايل ديگر حرمت تفسير به راى

  فصل ششم:روش اجتهادى شامل:

  اهداف/تعريف روش اجتهادى/شواهد و دلايل تفسير اجتهادى/شرائط و

  مراحل تفسير اجتهادى/معرفى تفاسير اجتهادى

  بخش سوم: گرايش‌هاى تفسيرى شامل شش فصل:

  فصل اول: گرايش صوفيانه و عرفانى شامل:

  تعريف گرايش عرفانى/مفهوم صوفيه، باطنيه و عارف/دلايل تفسير عرفانى

  /اصول و مبانى عرفانى در تفسير/نمونه‌اى از تفسير رمزى/نقد ديدگاه ابن عربى

  فصل دوم: گرايش كلامى.شامل:

  پيشينۀ انديشه‌هاى كلامى در تفسير/تعريف تفسير كلامى/مهمترين مباحث قرآن مورد اختلاف

  متكلمان/معرفى تفاسير كلامى.

  فصل سوم: گرايش ادبى شامل:

  اهداف/تفسير بيانى/تفسير لغوى/تفسير قرآن/هرمنوتيك

  فصل چهارم: گرايش علمى قرآن كريم شامل:

  اهداف/قرآن و علم/نقش قرآن در پيدايش علوم/تعريف علم/تعريف تفسير علمى

  /پيشينۀ تفسير علمى/ديدگاه‌ها/ثابت و متغير در دين/رابطۀ علم و دين/آفات تفسير

  علمى/امتيازات تفسير علمى/شرايط تفسير علمى

  فصل پنجم: گرايش اجتماعى شامل:

  اهداف/تعريف گرايش اجتماعى/معرفى تفاسير اجتماعى

  فصل ششم: گرايش فلسفى شامل:

  اهداف/گرايش فلسفى/معرفى چند تفسير فلسفى

  ملحقات:

  ارزش نظريات صحابى و تابعين/تفسير ترتيبى/موضوعى/تفسير فقهى

  ويژگى‌ها

  1-در ابتداى هر فصل:اهداف آن فصل همراه با پيشينۀ تاريخى موضوع

  مورد بحث را بيان مى‌نمايند

  2-پس از طرح موضوع مورد بحث، ديدگاه‌هاى مختلف دربارۀ آن را طرح و

  نتيجه‌گيرى مى‌نمايند

  3-در هر روش تفسيرى برخى از تفاسير مشهور آن روش را معرفى مى‌نمايد

  4-بخش دوم.فصل سوم:در اين فصل پيرامون روش روايى سخن گفته

  و پس از بررسى ديدگاه‌ها در مورد آن، حجيت قول اهل‌بيت(ع) در تفسير قرآن را

  مورد بررسى قرار مى‌دهد

  5-بخش دوم: فصل سوم:در اين فصل روش‌هاى تفسيرى اهل‌بيت(ع) را شرح

  و توضيح مى‌دهند

  6-فصل چهارم از بخش دوم:در اين فصل ارزش و جايگاه عقل در دين

  و عدم تعارض آن دو را مورد بررسى قرار داده، آنگاه تفسير قرآن با عقل را

  همراه با دلايل آن توضيح مى‌دهند

  7-فصل چهارم از بخش سوم:در اين فصل آفات تفسير علمى را در ده

  مورد بيان مى‌نمايند

  8: فصل چهارم از بخش سوم:در اين فصل ابتدا قرآن و علم و نقش قرآن

  در پيدايش علوم را مورد بررسى قرار داده، آنگاه رابطۀ علم و دين و عدم تعارض بين

  آن دو را بيان مى‌نمايند

  9-از ويژگى‌هاى مهم آن تفكيك بين روش عقلى و روش اجتهادى است

  نسخه شناسى

  كتاب يك جلد، متن آن فارسى و داراى 384 صفحه مى‌باشد كه

  مشخصات آن به قرار زير است:

  1-كاغذ:اعلاء

  2-چاپ:كامپيوترى

  3-جلد آن: گالينگور

  4-نوبت چاپ:اول

  5-تاريخ انتشار:زمستان 1381 ه‍.ش

  6-ناشر:انتشارات اسوه (وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه)

  7-تيراژ:3000 نسخه

  8-داراى فهرست:

  الف:موضوعات كتاب

  ب:منابع و مآخذ

  9-نام كتاب:روشها و گرايشهاى تفسيرى

  10-نام مؤلف حسين علوى مهر.

  منابع مقاله

  مقدمه و متن کتاب

  وابسته‌ها