روش‌های تربیت

  از ویکی‌نور
  روش‌های تربیت
  روش‌های تربیت
  پدیدآوراناعرافی، علیرضا (نويسنده)

  گروهی از محققین (سایر)

  شهامت، احمد (گردآورنده)

  همتی، ستار (گردآورنده)

  م‍ب‍ل‍غ‌، م‍ح‍م‍د کاظم (گردآورنده)

  یدالله‌پور، حسین (گردآورنده)
  ناشرمؤسسه فرهنگی هنری اشراق و عرفان
  مکان نشرایران - قم
  سال نشر1395ش
  چاپ1
  موضوعکودکان - سرپرستی - جنبه‌های مذهبی - اسلام - تربیت خانوادگی - جنبه‌های مذهبی - اسلام
  زبانفارسی
  تعداد جلد1
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  روش‌های تربیت؛ از سری بحث‌های فقه تربیتی، مجموعه مقالاتی است در تبیین و بررسی روش‌های تربیتی با نگاه فقهی، برگرفته از مطالب القاشده در درس خارج فقه آیت‌الله علیرضا اعرافی.

  تعلیم و تربیت از ارکان رشد و بالندگى هر جامعه است و اهمیت این دانش و ارتباط مستقیم آن با نسل نورسته و جوان جامعه، ضرورت روایى، اعتبار و حجیت دستورالعمل‌هاى تربیتى را دوچندان مى‌سازد؛ ازاین‌رو لازم است میان دانش فقه و علوم تربیتى، دادوستد برقرار شود که یکى از مظاهر این دادوستد، تحلیل و بررسى روش‌هاى تربیتى بر اساس روش‌شناسى فقهى است که در قالب «فقه تربیتى» متجلی شده و یکی از بخش‌های تکمیل‌کننده نظام تربیتی اسلام است. اثر حاضر، بر اساس مباحثى است که در درس خارج فقه تربیتى و مکاسب محرمه آیت‌الله اعرافى القا شده و توسط برخى از شاگردان، مطابق چارچوب تعیین‌شده ایشان، به رشته تحریر درآمده و تحت اشراف و نظارت ایشان، مستندسازى، مستدل‌سازى، بسط، پردازش و پژوهش موضوعات آن، صورت گرفته است[۱].

  مطالب کتاب، پس از مقدمه، در چهار فصل، سامان یافته است. هر فصل، بررسى یکى از روش‌هاى تربیتى عدالت‌ورزى بین فرزندان، بازى، الزام و اجبار و وفاى به وعده را در دستور کار خود قرار داده است. لازم به ذکر است که هر چهار روش مورد بحث در این کتاب، از روش‌هاى فراساحتى هستند و ترتیب ذکرشده در کتاب، بر اساس گستردگى استفاده از هر روش در ساحت‌هاى مختلف تربیتى (از عام به خاص) است[۲].

  مقالات کتاب به‌ترتیب فصول، عبارتند از:

  1. «عدالت‌ورزى بین فرزندان»، احمد شهامت با نظارت حجت‌الاسلام على حسین‌پناه[۳].
  2. «بازى در تربیت»، محمدکاظم مبلغ[۴].
  3. «الزام و اجبار در تربیت»، ستار همتى[۵].
  4. «وفاى به وعده به کودکان» حسین یدالله‌پور، با نظارت سید نقى موسوى[۶].

  در مرحله کتاب‌سازى، پس از مطالعه دقیق این مقالات، به بازنویسى متون در جهت یک‌پارچه‌سازى متن آنها اقدام گردیده و این امر، اصلاحات نوشتارى، اضافه کردن مباحث و عبارات در جهت رفع نواقص برخى مقالات را شامل شده است. همچنین یک فصل براى تبیین مقدمات مورد نیاز کتاب به مباحث آن اضافه گردیده است[۷].

  پانویس

  1. ر.ک: پیشگفتار، ص15-16
  2. ر.ک: همان، ص16
  3. ر.ک: متن کتاب، ص25-116
  4. ر.ک: همان، ص119-248
  5. ر.ک: همان، ص251-346
  6. ر.ک: همان، ص349-399
  7. ر.ک: پیشگفتار، ص16

  منابع مقاله

  پیشگفتار و متن کتاب.


  وابسته‌ها