روائع البيان في تفسير آيات الاحکام من القرآن

  از ویکی‌نور
  روائع البيان في تفسير آيات الاحکام من القرآن
  روائع البيان في تفسير آيات الاحکام من القرآن
  پدیدآورانصابونی، محمد علی (نویسنده)
  ناشرمؤسسة مناهل العرفان
  مکان نشرلبنان - بیروت
  سال نشر1400ق. = 1980م.
  چاپچاپ سوم
  موضوعقرآن - احکام و قوانین
  زبانعربی
  تعداد جلد2
  کد کنگره
  ‏/ص2ر9 / 69 BP

  روائع البیان فی تفسیر آیات الاحکام من القرآن تألیف محمد علی صابونی (متولد 1347ق) از جمله تفاسیر اهل سنت در موضوع آیات الاحکام است. از ویژگی‌های این تفسیر استفاده از منابع تفسیری قدیم و جدید است.

  روائع البیان از جمله آثار قابل توجه اهل سنت در عرصه فقه‌پژوهی است. آیات الاحکام‌نویسی اهل سنت با آثاری مانند: آیات الاحکام سایس و صابونی وارد مرحله تازه‌ای شد. این اثر از جهاتی با آثار مدون پیش از خود متفاوت است. مراجعه به انبوه آثار سلف، توانایی در گزارش نیکوی گوناگون و عدم جانبداری از مذهب فقهی خاص و نیز توجه –هر چند گذرا- به برخی مسائل اجتماعی معاصر از ویژگی‌های برجسته این اثر است. [۱]

  صابونی به هنگام تفسر آیات، نخست آیات مورد نظر را یاد و سپس با استشهاد به سخنان مفسران و ادیبان به تحلیل لفظی و بیان معنای اجمالی آنها پرداخته و اگر برای آیه سبب نزولی بیاید، آن را نقل می‌کند. گزارش و بیان وجوه قرائت، وجوه اعراب و یادآوری لطایف تفسیری بخش دیگری از کوشش‌های او در ساماندهی مطالب تفسیری است. افزون بر این، وی به تبیین حکمت تشریع و برنمایاندن تناسب و پیوند میان آیات پیشین و پسین نیز همت می‌گمارد. به نظر، پرداختن به دو نکته اخیر در نگاشته‌های آیات الاحکام، پیشینه کمتری داشته و شاید بتوان آن را از امتیازات اثر صابونی در برابر نگاشته‌های همانند دانست. صابونی برای ارائه مفاد آیات بیشترین تلاش خود را بر گزینش گزارش و اقوال عالمان متمرکز نموده است و با تکیه بر ابزارهای گوناگون می‌کوشد تا بتواند مراد آیات را به روشنی فراروی خواننده بنهد[۲]‏. خود در این رابطه می‌گوید: در این کتاب گفته‌های متقدمین و متأخرین را خلاصه کرده و بین تفاسیر قدیم و جدید جمع کرده‌ام و مطلبی ننوشته‌ام مگر آنکه علاوه بر منابع لغوی و حدیثی، بیش از پانزده منبع از تفاسیر مهم در رابطه با آن خوانده‌ام...[۳]‏.

  پانویس

  1. ر.ک: نورائی، محسن، ص119
  2. ر.ک: همان، ص130
  3. ر.ک: مقدمه، ص 12

  منابع مقاله

  1. مقدمه کتاب.
  2. نورائی، محسن؛«روائع البیان فی تفسیر آیات الاحکام اثر صابونی در یک نگاه»، الهیات و حقوق، زمستان 1387، شماره 30، ص 119 تا 144.


  وابسته‌ها