دفاع از فلسفه: ادای احترام به دو استاد معاصر علامه طباطبایی و شهید مطهری

  از ویکی‌نور
  دفاع از فلسفه: ادای احترام به دو استاد معاصر علامه طباطبایی و شهید مطهری
  دفاع از فلسفه: ادای احترام به دو استاد معاصر علامه طباطبایی و شهید مطهری
  پدیدآورانداوری اردکانی، رضا (نویسنده) دفتر پژوهش‌ها و برنامه‌ریزی فرهنگی (تهیه و تنظیم)
  ناشرسازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  مکان نشرتهران
  سال نشر1366ش
  چاپاول
  موضوعنقد و تفسیر - مقا‌له‌ها‌ و خطا‌به‌ها‌ طبا‌طبا‌ئی‌، محمدحسین‌، ۱۲۸۱ - ۱۳۶۰,نقد و تفسیر - مقا‌له‌ها‌ و خطا‌به‌ها‌ مطهری، مرتضی‌، ۱۲۹۹ - ۱۳۵۸,دفا‌عیه‌ها‌ و ردیه‌ها‌ فلسفه‌ اسلامی‌
  کد کنگره
  ‏BBR۱۳۹۴/د۲

  دفاع از فلسفه: ادای احترام به دو استاد معاصر علامه طباطبایی و شهید مطهری به مناسبت دفاع از فلسفه تألیف رضا داوری اردکانی؛ کتاب حاضر که در پیرامون مسائلی از فلسفه و تبیین و بررسی آنها نوشته شده است، بر دو بخش مشتمل می‌باشد.

  بخش اول به «علامه طباطبایی» اختصاص دارد و نویسنده در آن مسایلی در ادراکات اعتباری و انسان و وحی را بررسی می‌نماید.

  بخش دوم به «استاد شهید مطهری» اختصاص دارد که نویسنده در آن، ضمن تشریح «مقام مطهری در تفکر معاصر ایران» مباحث «مطهری و علم کلام جدید» و «مطهری و وحی» را مورد تبیین و بررسی قرار می‌دهد.[۱]

  پانويس

  1. باقرزاده‌ی ارجمندی، میراحمد، ص297


  منابع مقاله

  باقرزاده ارجمندی، میراحمد، کتاب‌شناسی توصیفی استاد مرتضی مطهری، مؤسسه تحقیقاتی علوم اسلامی – انسانی دانشگاه تبریز (سه علامه تبریزی)، تبریز، چاپ اول، بهار1381ش

  وابسته‌ها