دانستنی‌های صحیفه سجادیه

  از ویکی‌نور
  دانستنی‌های صحیفه سجادیه
  دانستنی‌های صحیفه سجادیه
  پدیدآوراناسرار، مصطفی (نویسنده)
  ناشرانتشارات محیا
  مکان نشرتهران
  سال نشر1375
  چاپاول
  موضوعنقد و تفسیر علی‌ بن‌ حسین‌(ع)، اما‌م‌ چها‌رم‌، ۳۸ - ۹۴ ق‌۰ صحیفه‌ سجا‌دیه‌,دعا‌ها‌
  کد کنگره
  BP۲۶۷/۱/ع۸ص۳۰۴۲۳‏

  دانستنی‌های صحیفۀ سجادیه تألیف مصطفی اسرار؛ این اثر، مجموعه‌ای از دانستنی‌ها و اطلاعاتِ مفیدی است دربارۀ کتاب صحیفۀ سجادیه که خواندنِ آن برای نوجوانان و جوانان بسیار مفید است.

  مؤلف در این کتاب کوشیده است مفاهیم اصلی و كليدیِ هر دعارا با زبانی ساده برای مخاطبانِ خود شرح کند، تا محتوای كلیِ آن دعاها در ذهن خوانندگان ترسیم شود.

  این تحقیق می‌تواند منبع خوبی برای طرح سؤال‌ها و مسابقاتی با موضوع صحيفۀ سجادیه برای دانش آموزان باشد.

  فهرست:

  تاریخچه صحیفۀ سجادیه، محتوای دعاهای صحیفۀ سجادیه، موضوعات صحیفۀ سجادیه (خداشناسی، نبوت، معاد و...) دانستنی‌های متفرقه (آیاتی از قرآن که در دعاها آمده، طولانی‌ترین و کوتاه‌ترین دعا، نامه‌های دیگر صحیفه، مظاهر طبیعت و آفرینش در صحیفه و...) از مفاهیم صحیفۀ سجادیه (ایمان، استغفار، شکر و...). [۱]


  پانويس

  1. باقریان موحد، سید رضا، ص125-126


  منابع مقاله

  باقریان موحد، سید رضا، کتاب‌شناسی نیایش، بوستان کتاب، قم، چاپ سوم، 1387ش

  وابسته‌ها