خزائلی (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    خزائلی ممکن است به هر یک از افراد زیر اشاره داشته باشد:

    • محمد خزائلى (1292-1353ش)، ملقب به محمد نابغه، دانشمند، ادیب، محقق نابینای معاصر، نماینده مردم اراک در مجلس شورای ملی(1346-1350ش)، تأسیس سازمان رفاه نابینایان، تأسیس انجمن هدایت