حالة أهل الحقيقة مع الله تعالی

  از ویکی‌نور
  حالة أهل الحقيقة مع الله تعالی
  حالة أهل الحقيقة مع الله تعالی
  پدیدآورانرفاعی، احمد بن علی (نویسنده)

  حمامی، احمد بن عمر (نویسنده)

  مزیدی، احمد فرید (محقق)
  عنوان‌های دیگرمفتاح البرکات

  الافلاک الارشاديه بالارواح الاسعاديه

  روح الاشاره بارواح من العباره

  روح النجاه من الروح الشيطانیو الفلک السفلانی

  رساله الستر و التجلي

  رساله الموازين السبعه
  ناشردار الکتب العلمیة
  مکان نشرلبنان - بیروت
  سال نشر1425ق. = 2004م.
  چاپچاپ یکم
  موضوعاربعینات - قرن 6ق.

  احادیث اخلاقی - قرن 6ق.

  احادیث اهل سنت - قرن 6ق.

  اخلاق اسلامی - متون قدیمی تا قرن 14

  تفاسیر اهل سنت - قرن 10ق.

  قرآن - تحقیق

  تفسیر آیات
  زبانعربی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  ‏‎‏/‎‏ر‎‏7‎‏ح‎‏2‎‏ / 143 BP

  حالة أهل الحقيقة مع الله تعالی، نوشته احمد بن علی رفاعی (512-578ق)، از بزرگان فقهای شافعی‌مذهب و مؤسس طریقه صوفیه رفاعیه[۱]، در موضوع عرفان و تصوف است و توسط احمد فرید مزیدی تحقیق شده است.

  نویسنده، ساختار این اثر را بر اساس احادیث پیامبر(ص) بنا نهاده است. وی پس از ذکر احادیثی از پیامبر(ص) که بیشتر مرتبط با محبت خداوند، معرفت خداوند و توصیف صوفیان و اهل حقیقت است، به ذکر احوال اهل معرفت پرداخته است[۲].

  ذیل این اثر چند نوشته است که عبارتند از: مفتاح البرکات، الأفلاک الإرشادیه بالأرواح الإسعادیه، روح الإشاره بأرواح من العبارة، روح النجاة من الروح الشیطانی و الفلک السفلانی، رساله الستر و التجلی و رساله الموازین السبعه.

  آثار یادشده نوشته احمد بن عمر الحمامی العلوانی (م 1017ق) از بزرگان صوفی‌مسلک و شافعی‌مذهب است[۳]. موضوع تمام این نوشته‌ها تصوف و عرفان است و توسط احمد فرید مزیدی تحقیق شده‌اند[۴].

  پانویس

  1. ر.ک: زرکلی، خیرالدین، ج1، ص174؛ مناوی، محمد عبدالرؤوف، ج2، ص218
  2. ر.ک: ضیف، شوقی، ج5، ص273؛ مقدمه، ص5
  3. ر.ک: زرکلی، خیرالدین ج1، ص188
  4. ر.ک: متن کتاب، ص178-219

  منابع مقاله

  1. مقدمه و متن کتاب.
  2. زرکلی، خیرالدین، «الأعلام»، بیروت، دارالملایین، 1989، چاپ هشتم.
  3. مناوى، محمد عبدالرؤوف، «الکوکب الدریة فی تراجم السادة الصوفیة»، محقق: جادر، محمد ادیب، بیروت، دارصادر، 1999، چاپ اول.
  4. ضیف، شوقى، «تاریخ الأدب العربی»، قم، ذوی‌القربى، 1428، چاپ دوم.


  وابسته‌ها