جهاد اکبر به ضمیمه مکارم الاخلاق

  از ویکی‌نور
  جهاد اکبر به ضمیمه مکارم الاخلاق
  جهاد اکبر به ضمیمه مکارم الاخلاق
  پدیدآورانتهرانی، محمدرضا
  ناشرصدوق
  مکان نشرایران - بی‌جا
  سال نشر1368ش
  چاپ1
  زبانفارسی

  جهاد اکبر به ضمیمه مکارم الاخلاق، اثر محمدرضا تهرانی، کتابی است دربردارنده فراوانی از آیات و روایات اخلاقی که نویسنده برای هر مدخل از آن استفاده برده است. کتاب خالی از تفسیر و تحلیل مفاهیم اخلاقی است و زبان آن مغلق است.

  کتاب مکارم الاخلاق که ضمیمه کتاب نخست است به صورت پرسش و پاسخ تنظیم شده است.

  جهاد اکبر دارای دوازده باب و یک خاتمه بلند است که بخشی از مباحث آن چنین است: فضیلت جهاد با نفس، فضیلت تعلیم و ارشاد خلق، حسن ظن، الفت با مؤمنان، خشیت و خوف از خدا، گریه از خشیت و خوف خدا، رجاء، حسن ظن به خدا، خوف و رجاء، مذمت نفس و دشمن داشتن آن، پرداختن به عیوب نفس، محاسبه نفس، جبران گذشته و...

  در مکارم الاخلاق نیز مباحثی از قبیل زیر توضیح داده شده است: مقام عبادت و فرمانبرداری، شرافت و مقام مکارم الاخلاق، بلاهای دنیا برای توجه به آخرت است، یقین، قناعت، بصیر و شکر، حلم، حسن خلق، سخاوت، غیرت و...[۱]

  پانویس

  1. رفیعی، بهروز، ص100-101

  منابع مقاله

  رفیعی، بهروز؛ اخلاق، عرفان و تصوف اسلامی: کتاب‌شناسی توصیفی و موضوعی، تهران، انتشارات بین‌المللی هدی، چاپ یکم، 1377ش.

  وابسته‌ها