تفسير المشکل من غريب القرآن

  از ویکی‌نور
  تفسير المشکل من غريب القرآن
  تفسير المشکل من غريب القرآن
  پدیدآورانمکی بن حموش (نویسنده) بواب، علی حسین (محقق)
  ناشرمکتبة المعارف
  مکان نشرعربستان - ریاض
  سال نشر1406ق. = 1985م.
  چاپچاپ یکم
  موضوعقرآن - غریب القرآن
  زبانعربی
  تعداد جلد1
  کد کنگره

  تفسیر المشکل من غریب القرآن تألیف مکی بن ابی‌طالب حموش قیسی (متوفی 437ق) از جمله منابع ارزشمند در موضوع الفاظ دشوار قرآن کریم است. کتاب با مقدمه و تحقیق علی حسین بواب منتشر شده است.

  در موضوع معانی القرآن، غریب القرآن و مفردات القرآن، کتب فراوانی به رشته تحریر درآمده است که سیوطی از آن چنین تعبیر می‌کند: «افرادی در این موضوع خاص کتاب نوشته‌اند که قابل شمارش نیستند». و علما، شناخت مفردات قرآن و فهم معنای الفاظ غریب قرآن را از ضروریات و شروط تفسیر دانسته‌اند.[۱]

  یاقوت، قفطی و ابن خلکان در کتب خود با تعابیری مشابه از کتاب مکی بن ابی‌طالب یاد کرده‌اند: «مشکل غریب القرآن، ثلاثة اجزاء»‏. مکی اعتماد کاملی بر کتاب ابن قتیبه «تفسیر مشکل القرآن الکریم» داشته است. ابن قتیبه نیز از کتب فراء و ابی عبیده استفاده کرده است.[۲]

  شیوه نویسنده در این کتاب –به تبعیت از ابن قتیبه- بر اساس انتخاب الفاظ سور قرآن کریم به ترتیب سور در قرآن است. مکی، به لغت توجه خاصی دارد. او همواره به یک رأی بسنده نکرده، بلکه گاه آراء مختلفی را متذکر شده و گاه به تفصیل مطالبش را شرح داده است. مکی عالم در علم قرائات است و به متواتر و شاذ قرائات توجه دارد. همچنین به اسباب نزول آیات نیز توجه دارد.[۳]

  پانویس

  1. ر.ک: مقدمه، ص6-5
  2. ر.ک: همان، ص11-10
  3. ر.ک: همان، ص13-12

  منابع مقاله

  مقدمه کتاب.


  وابسته‌ها