ترجمه کتاب الأصنام (تنکیس الأصنام)

  از ویکی‌نور
  الأصنام (تنکيس الأصنام): تاريخ پرستش عرب پيش از ظهور اسلام
  ترجمه کتاب الأصنام (تنکیس الأصنام)
  پدیدآورانابن کلبی، هشام بن محمد (نویسنده) جلالی نایینی، محمدرضا (مترجم)
  عنوان‌های دیگرکتاب الأصنام (تنکيس الأصنام)
  ناشرنشر نو
  مکان نشرايران - تهران
  سال نشر1364ش.
  چاپدوم
  موضوعآداب و رسوم - تحقيق

  بت پرستي - عربستان بتها

  کشورهاي عربي - تاريخ - پيش از اسلام
  زبانفارسی
  کد کنگره
  ‏ ‎‏/‎‏الف‎‏2‎‏ ‎‏الف‎‏6041 / 485 ‏BL‎‏

  ترجمه کتاب الأصنام (تنکیس الأصنام)، ترجمۀ فارسى يكى از منابع كهن تحقيق در تاريخ عربستان پيش از اسلام، اثر مورخ، اديب و نسابۀ معروف عرب ابومنذر هشام بن محمد بن سائب كلبى(متوفى 204 يا 206 ق) است که توسط سيد محمدرضا جلالى نائينى (۱۲۹3-۱۳۸۹ش)، انجام شده است.

  كتاب كه در سال 201 ق و بهصورت روايى تدوين يافته تاريخ نحوۀ پرستش بتها در دورۀ جاهليت و قديمى‌ترين كتاب مستقل در اين زمينه است و در آن از علت پيدايش بت‌پرستى، شكلها و نامهاىبتان جزيرة العرب و آداب و سنتهاى پرستش عرب جاهلى سخن رفته است. احمد زکی پاشا، محقق مصرى چاپ متن اصلى كتاب، تكمله‌اى با عنوان«نامهاى بتان و خانه‌هايى كه اعراب پيش از اسلام پرستش مى‌كردند و هشام كلبى در كتاب الاصنام از آنها نام نبرده» به كتاب افزوده است.مترجم در مقدمۀ خويش دربارۀ كتاب، مؤلف و ديگر آثار وى بتفصيل سخن گفته است.متن عربى كتاب در دنبال ترجمۀ فارسى آمده است.

  ترجمۀ ديگرى از اين كتاب با عنوان بتهاى عرب از يوسف فضايى موجود است.

  درپايان، فهرست‌هاى اعلام،كتب نامبرده در كتاب الاصنام و بقاع و امكنه قرار دارد. [۱]

  پانویس

  1. ر.ک: روغنی، شهره، ص38

  منابع مقاله

  روغنی، شهره، کتابشناسی گزیده توصیفی تاریخ و تمدن ملل اسلامی، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها(سمت)، 1382ش

  وابسته‌ها