تاریخ العلامة ابن خلدون

  از ویکی‌نور
  تاريخ العلامة ابن خلدون
  تاریخ العلامة ابن خلدون
  پدیدآورانابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد (نویسنده)
  عنوان‌های دیگرموسوعة العلامة ابن خلدون
  ناشردار الکتاب البناني - دار الکتاب المصري
  مکان نشرلبنان - بيروت: دار الکتاب البناني مصر - قاهره: دار الکتاب المصري
  سال نشر1420-1419ق. = 1999م.
  چاپيکم
  زبانعربي
  تعداد جلد14 ج
  کد کنگره
  ‏ /الف22 ت2 / 17 D

  تاریخ العلامة ابن خلدون، اثر عبدالرحمن بن خلدون (732-‌808ق)، تاريخ مفصل عمومى به زبان عربى از قديمى‌ترين ايام تا عصر مؤلف(ابتداى قرن نهم ق)مشتمل بر سه بخش عمده است: بخش اول يا مقدمه به سبب اهميتش جداگانه بررسى و توصيف شده است.

  بخش دوم در اخبار عرب و نژادها و دولتهاى آنان و ديگراقوام همچون ايرانيان و روميان و يونانيان و تركان از آغاز تا ظهور اسلام و نيز وقايع تاريخ اسلام با تكيه بر شرق جهان اسلام است.

  بخش سوم در تاريخ مغرب اسلامى،اقوام بربر و دولتها و فرمانروايان بلاد آنان و نيز تاريخ اندلس و درواقع مهمترين بخش كتاب و مأخذ اصلى تاريخ آن نواحى از آغاز فتح اسلامى است.

  فصولى از اين بخش به لشكركشى تيمور به شام و جهانگشايي‌هاى او اختصاص دارد و به اين علت كه مؤلف همراه تيمور بوده اطلاعاتش از اهميت خاصى برخوردار است.در انتهاى جلد آخربخشى با عنوان«التعريف بابن خلدون»كه شرح مفصلى از زندگى مؤلف است افزوده شده است.

  فهارس پايانى كتاب عبارتند از فهرست موضوعات،اعلام رجال و نساء،شعوب و قبايل و دولتها و خاندانها،شهرها و امكنه،كتابها و فهرست لغات.

  عنوان كامل كتاب به اين شرح است:العبر و ديوان المبتدأ و الخبر فى ايام العرب و العجم و البر برومن عاصرهم من ذوى السلطان الاكبر.[۱]

  پانویس

  1. ر.ک: روغنی، شهره، ص25

  منابع مقاله

  روغنی، شهره، کتابشناسی گزیده توصیفی تاریخ و تمدن ملل اسلامی، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها(سمت)، 1382ش

  وابسته‌ها