تاریخ اساطیری ایران

  از ویکی‌نور
  تاریخ اساطیری ایران
  تاریخ اساطیری ایران
  پدیدآورانبهرامی، عسکر
  ناشرققنوس
  مکان نشرایران - تهران
  سال نشر1388
  چاپنخست
  زبانفارسی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  DSR۱۵۰/ب۹ت۲

  تاریخ اساطیری ایران، تألیف عسکر بهرامی، دربردارنده اسطوره‌های مربوط به سنت‌های شفاهی ایرانیان باستان و دین و برخی باورهای آنهاست.

  نویسنده که خود از محققان ایران باستان به شمار می‌آید، با رویکرد توصیفی و با استفاده از آثار مهم و نوشته‌های پژوهشگران در این زمینه، کتاب خود را به نگارش درآورده است. کتاب روی‌هم‌رفته مشتمل بر یک پیشگفتار و شش بخش است. در پیشگفتار، مباحثی درباره مفهوم اسطوره، سنت تاریخ روایی ایرانیان به‌صورت شفاهی و دگرگونی آن و همچنین مهم‌ترین منابعش آمده است. در بخش نخست، آفرینش در سنت هند و ایرانی بررسی شده است. نویسنده در این بخش، به تفصیل چگونگی آفرینش را از نظر دین زرتشتی مورد نظر قرار می‌دهد. توه به دومینوی نخستین، جایگاه امشاسپندان در آفرینش، هفت آفرینش، یورش اهریمن به جهان اهوره‌مزدا و آفرینش انسان مطالب این بخش را تشکیل می‌دهند. بخش‌های دوم تا چهارم به ترتیب رویدادهای مربوط به دوره‌های اساطیری ایران، یعنی پیشدادیان، عصر پهلوانان و کیانیان را از نظر می‌گذرانند.

  بخش پنجم، دربردارنده جستاری در دین زرتشت است. نویسنده در این بخش، به زمان و مکان ظهور زرتشت و دین او، نوشته‌های دینی زرتشتی (اوستا و متون پهلوی)، برخی آموزه‌های دینی زرتشت، از جمله نیکی و بدی، سه اصل اخلاقی و سرانجام، مرگ و وضعیت روح پس از مردن تن و توصیف بهشت و دوزخ پرداخته است. آخرین بخش کتاب، به نجات‌بخشی و ظهور سه منجی در دین زرتشتی، و داوری فرجامین و بازسازی جهان با «فرشکرد» اختصاص یافته است[۱].

  پانویس

  1. شرفایی، محسن؛ اکبری چناری، علی، ص28-29

  منابع مقاله

  شرفایی، محسن؛ اکبری چناری، علی، کتاب‌شناسی توصیفی ادیان (دفتر چهارم: ادیان ایران باستان)، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، چاپ اول، 1396.

  وابسته‌ها