بکری (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    بکری ممکن است به هر یک از افراد زیر اشاره داشته باشد:
    • سید میرمحمدمعصوم بهکری (بکری) (944-1019ق)، سرداری شجاع و دلیر، طبیبی ماهر و کتیبه‌نویسی خوش‎ خط و شاعری خوش قریحه و تاریخ‌نگار دوره اکبر شاه گورکانی بود‎‎ که در قرن دهم می‌زیست و «نامی» تخلص می‌کرد.