بهجة الطائفة و صوم القلب

  از ویکی‌نور
  بهجة الطائفة و صوم القلب
  بهجة الطائفة و صوم القلب
  پدیدآورانبدلیسی، عمار بن محمد (نویسنده) بدین، ادوارد (محقق)
  ناشردار النشر فرانز شتاينر
  مکان نشرلبنان - بیروت
  سال نشر1999م.
  چاپچاپ یکم
  موضوعتصوف - متون قدیمی تا قرن 14

  عرفان - متون قدیمی تا قرن 14

  اخلاق عرفانی - متون قدیمی تا قرن 14

  آداب طریقت - متون قدیمی تا قرن 14
  زبانعربی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  ‏‎‏/‎‏ب‎‏4‎‏ب‎‏9 / 288 BP

  بهجة الطائفة و صوم القلب تألیف ضیاءالدین ابو‌یاسر عمار بن محمد بدلیسی (متوفی مابین 590 و 604ق)، حاوی دو نوشته «بهجة الطائفة بالله العارفة» و «صوم القلب» یا «صوم القلوب» در موضوع تصوف است. این کتاب با مقدمه و تحقیق ادوارد بدین و صفحه‌بندی جداگانه منتشر شده است.

  بهجة الطائفة مشتمل بر 38 فصل است. آغاز کتاب با ذکر اجازه روایت آن است که در خانقاه النهایه در شهر خلاط صادر شده است.[۱]‏. کتاب آنگونه که نویسنده می‌گوید به درخواست برخی دوستان تألیف شده است.[۲]‏.

  بدلیسی ابتدا چند اصطلاح صوفیه: واقعه، فتوح، مرید و وقت را معنا می‌کند. سپس گاه مطالب را به ایجاز برای اهلش نقل می‌کند: «قیل: فما باب القلب؟ قال: عزل تصرف الحواس، عند حصول الالتماس، لنیل وارد الاستئناس...»؛[۳]‏و گاه شرح و توضیح می‌دهد. او در فصل دوازدهم اهل تصوف را از لحاظ عادات و بشربودن، اموات و به لحاظ صفات و مشاهدات ربوبی زندگان می‌داند؛ چراکه «من لم یمت فی الطریقة، لم یحی فی الحقیقة».؛[۴]

  کتاب صوم القلب مشتمل بر مقدمه و 19 فصل است. در مقدمه، به دشواری اسلوب بدلیسی در این دو کتاب -که متفاوت از آثار پیشین تصوف است- اشاره شده است؛ بدین‌جهت به اعتقاد محقق، در این دو کتاب بیشتر از اسلوب اشاره و غیب که برای متوسطین و اقویاء است استفاده شده تا اسلوب عبارت که برای متقدمین است[۵]‏. بدلیسی، هدف از نگارش این رساله کوچک را تنها کشف از حقیقت صوم قلب می‌داند.[۶]‏.

  پانویس

  1. ر.ک: متن کتاب اول، ص3
  2. ر.ک: همان، ص14
  3. ر.ک: همان، ص17
  4. ر.ک: همان، ص59
  5. ر.ک: مقدمه کتاب دوم، ص4
  6. ر.ک: متن کتاب دوم، ص40

  منابع مقاله

  مقدمه و متن کتاب اول و دوم.

  وابسته‌ها