براهین الحج للفقهاء و الحجج

  از ویکی‌نور
  براهین الحج للفقهاء و الحجج
  براهین الحج للفقهاء و الحجج
  پدیدآورانمدنی کاشانی، رضا (نویسنده)
  ناشرالمدرسة العلمية آیت‌الله مدني
  مکان نشرکاشان - ایران
  سال نشر1370 ش
  چاپ2
  موضوعحج فقه جعفری - قرن 14
  زبانعربی
  تعداد جلد4
  کد کنگره
  ‏BP‎‏ ‎‏188‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏م‎‏4‎‏ب‎‏4
  نورلایبمطالعه و دانلود
  کد اتوماسیونAUTOMATIONCODE00049AUTOMATIONCODE

  براهین الحج للفقهاء و الحجج تأليف آیت‌الله رضا مدنى كاشانى، در چهار جلد تدوين شده و كليه احكام و مناسك حج را با رويكردى فقهى از آيات و روايات استخراج نموده است.

  نگارنده در تبيين اين احكام به ديدگاه‌هاى فقهى فقهاى معروف شيعه نيز استناد كرده و اقوال آنان را مطرح مى‌نمايد.

  انگيزه تأليف

  هدف از تأليف اين نوشتار گردآورى آيات، روايات و ديدگاه‌هاى فقهى فقها در مورد احكام و مناسك حج مى‌باشد.

  ساختار

  نگارنده به شيوه استدلالى سعى كرده است كليه ابعاد مختلف حج را بررسى نموده و پس از ذكر ادله فقها در هر مسئله‌اى از مسائل حج، ديدگاه خود را همراه با ذكر دليل فقهى آن ارائه نمايد.

  گزارش محتوا

  در جلد اول از اين مجموعه چهار جلدى نگارنده به وجوب حج بر مستطيع و شرايط وجوب حج و مفهوم و مصاديق استطاعت مى‌پردازد و شرايط بلوغ در حج و حج آوردن شخص مملوك و عبدرا بررسى نموده است. وى همچنين ديگر شروط استطاعت از لحاظ مالى و از لحاظ امنيت راه و استطاعت بدنى را بررسى نموده و شرايط حج نيابتى و حجى كه از طريق نذر و قسم واجب مى‌شود را بيان مى‌كند.

  قضاى حجى كه به عهده ميت بوده و شرايط اجير گرفتن براى آن از مباحث پايانى جلد اول است.

  در جلد دوم و سوم ادامه شرايط وجوب حج و سپس احكام و مناسك آن از جمله واجبات اعمال حج مانند احكام و فروعات فقهى مربوط به احرام و محرمات احرام و كفارات مربوط به ارتكاب محرمات در حال احرام بيان مى‌شود. سپس مكروهات و مستحبات احرام و فرق بين احكام احرام در حج و عمره تبيين مى‌گردد. وقوف در عرفات و مشعرالحرام، رمى جمره و قربانى كردن و احكام آن از ديگر مباحث ارائه شده در جلد سوم مى‌باشد.

  در جلد چهارم كتاب برخى از اعمال ديگر حج مانند حلق و تقصير، احكام طواف، نماز طواف، طواف نساء، سعى بين صفا و مروه و بيتوته كردن در عرفات احكام زياده و نقصان در طواف و سعى و انجام دادن اعمال حج به ترتيب خاص و عدم تقدم و تأخر آنها بر يكديگر مورد بحث قرار گرفته و فروعات فقهى آنها بيان گرديده است. در بيان هر يك از اين مسائل و احكام نگارنده نخست ديدگاه فقهى علماى اماميه را منعكس كرده و پس از آن ادله فقهى آنها را بيان و در ادامه ديدگاه‌هاى خود را مطرح مى‌كند.

  وى در برخى از موارد اشكالاتى بر قول بعضى از فقهاى اماميه وارد مى‌كند و تبصره‌ها و تكمله‌هایى به آنها اضافه مى‌نمايد و در برخى از موارد نيز به صحت استناد روايات وارده ايراداتى گرفته و از لحاظ سند و دلالت به بررسى روايات نيز مى‌پردازد و در پاورقى كتاب آدرس روايات مورد استناد را مى‌آورد.

  وابسته‌ها