بحث:ابتهاج، هوشنگ

  از ویکی‌نور

  پیشنهاد افزودن شعر ناتمام اربعین: دلم کربلایی است

  نام کتاب: "پیر پرنیان‌اندیش"

  شعر از روی تو با صدای شاعرش

  • نمونه اشعار:
  1. از روی تو دل کندنم آموخت زمانه
  2. این دیده از آن روست که خونابه فشان است
  3. دردا و دریغا که در این بازی خونین
  4. بازیچه ی ایام دل آدمیان است
  5. دل بر گذر قافله ی لاله و گل داشت
  6. این دشت که پامال سواران خزان است
  7. روزی که بجنبد نفس باد بهاری
  8. بینی که گل و سبزه کران تا به کران است
  9. ای کوه تو فریاد من امروز شنیدی
  10. دردی ست درین سینه که همزاد جهان است
  11. از داد و وداد آن همه گفتند و نکردند
  12. یارب چه قدر فاصله ی دست و زبان است
  13. خون می چکد از دیده در این کنج صبوری
  14. این صبر که من می کنم افشردن جان است.شعر از روی تو با صدای هوشنگ ابتهاج