باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن

  از ویکی‌نور
  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن
  باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن
  پدیدآوراننیشابوری، محمود بن ابوالحسن (نویسنده) ب‍اب‍ق‍ی، س‍ع‍اده‌ (گردآورنده)
  ناشرالمملکة العربية السعودية. وزارة التعليم العالي. جامعة أم القري. معهد البحوث العلمية و إحياء التراث الإسلامي. مرکز إحياء التراث الاسلامي
  مکان نشرعربستان - مکه مکرمه
  سال نشر1418ق. = 1997م.
  چاپچاپ یکم
  زبانعربی
  تعداد جلد4
  کد کنگره
  ‏/ن9ب2 / 85/1 BP

  باهر البرهان فی معانی مشکلات القرآن تألیف محمود بن ابی‌الحسن نیشابوری غزنوی ملقب به «بیان الحق» (متوفی 521ق)، از جمله منابع ارزشمند در یکی از موضوعات مهم قرآنی است. این اثر با مقدمه و تحقیق سعاد بنت صالح بابقی منتشر شده است(یک جلد مقدمه و سه جلد اصل کتاب).

  این کتاب یکی از موضوعات مهم قرآنی مورد توجه علمای قدیم و جدید، یعنی موضوع «مشکل القرآن» را مورد بحث قرار داده است. اهمیت این علم از جهت رد شبهات و تشکیکات دشمنان اسلام و نیز برطرف کردن شبهاتی است که بر اذهان و قلوب مردم این زمان وارد شده و ناشی از جهل به معانی قرآن و لطائف و دقائق است.[۱]‏.

  تأخر کتاب نیشابوری از کتاب ابن قتیبه فرصت اطلاع از تعداد زیادی از کتب و منابع را به او داده است و او را از تکرار اشتباهات و خطاهای کتب پیشین برحذر داشته است. ترتیب کتاب بر مبنای سور قرآن کریم، استفاده از کتاب را راحت‌تر کرده است. پرهیز ار اسرائیلیات نیز از ویژگی‌های کتاب است و مورادی هم که آمده با نقد و رد بوده است.[۲]‏.

  محقق کتاب معتقد است «وضح البرهان فی مشکلات القرآن» با کتاب حاضر یکی است و نویسنده نه در مقدمه کتاب و نه در دیگر آثاری که محقق به آنها دسترسی داشته به نام مذکور اشاره نکرده است.[۳]‏.

  پانویس

  1. ر.ک: مقدمه، ص11
  2. ر.ک: همان، ص 298
  3. ر.ک: همان، ص302-301

  منابع مقاله

  مقدمه و متن کتاب.

  وابسته‌ها