ایران باستان (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    ایران باستان ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:


    • یکتاپرستی در ایران باستان نوشته مراد اورنگ، گرچه به نام یکی از آموزه‌های اصلی کیش زرتشتی اشاره می‌کند، اما نویسنده در اثر خود، که به تقریب مفصل می‌باشد، به اختصار جنبه‌های گوناگون دین زرتشت از زندگی پیامبر گرفته، تا متون دینی و آموزه‌ها و آداب دینی، برخی مسائل فرهنگی و پزشکی و حتی نجوم را بررسی کرده است.    • فرهنگ ایران باستان (پورداوود) یکی از مجموعه نوشته‌های ابراهیم پورداوود (1264-1347ش) ایران‌شناس، اوستاشناس و استاد فرهنگ ایران باستان و زبان اوستایی است. دوره این فرهنگ، از نظر تاریخی، از آغاز تاریخ ایران تا پایان پادشاهی ساسانیان را دربر می‌گیرد و در واقع، بخشی از مقاله‌های او در این زمینه بوده است. موضوع کتاب، توضیح و تبیین اصطلاح‌های مربوط به دین و فرهنگ ایران باستان است.