الوسيط في تفسير القرآن المجيد (فرماوي)

  از ویکی‌نور
  ‏الوسیط فی تفسیر القرآن المجید
  الوسيط في تفسير القرآن المجيد (فرماوي)
  پدیدآورانواحدی، علی بن احمد (نویسنده)

  عبدالموجود، عادل احمد (محقق و معلق)

  معوض، علی محمد (محقق و معلق)

  صیره، احمد محمد (محقق و معلق)

  جمل، احمد عبدالغنی (محقق و معلق)

  عویس، عبدالرحمن (محقق و معلق)

  فرماوی، عبدالحی (مقدمه‌نویس)
  ناشردار الکتب العلمیة
  مکان نشرلبنان - بیروت
  سال نشر1415ق. = 1994م.
  چاپچاپ یکم
  موضوعتفاسیر اهل سنت - قرن 5ق.
  زبانعربی
  تعداد جلد4
  کد کنگره
  ‎‏/‎‏و‎‏2‎‏و‎‏5‎‏ ‎‏1373 / 94 BP
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  الوسيط في تفسير قرآن المجيد، تألیف علی بن احمد واحدی نیشابوری (درگذشته 468ق) از تفاسیر مأثور قرن پنجم هجری مشتمل بر روایات نبی(ص) و صحابه و تابعین است. الوسیط تفسیر تمام سوره‌های قرآن کریم است و از زمان تألیف مورد استفاده و ارجاع محققین بوده است. این نسخه از کتاب با تحقیق عادل احمد عبدالموجود، علی محمد معوض، احمد محمد صیره، احمد عبدالغنی جمل، عبدالرحمن عویس و با مقدمه عبدالحی فرماوی منتشر شده است.

  واحدی سه تفسیر با نام‌های البسیط، الوسیط و الوجیز فی تفسیر القرآن الکریم دارد که کتاب الوسیط او بسیار مشهور و مورد توجه اهل علم بوده و مورد ثنا و تقدیر قرار گرفته است[۱]‏. این اثر، سومین نگارش وی در باب تفسیر است و پس از کسب تجربیات و سپری‌ کردن دورانی از نگارش‌های تفسیری و تبحر در دانش تفسیر به بار نشسته است[۲]‏.

  در این تفسیر، نسخه حاضر با توجه به سه نسخه مورد تحقیق و تصحیح قرار گرفته است. محقق اثر با استخراج آیات، روایات، آثار و اشعار، توضیح مبهمات الفاظ و قبایل و بلدان، ذکر اختلاف نسخ، معرفی مختصر اعلام، نسخه‌ای تحقیقی از کتاب به‌ دست داده است[۳]‏. نسخه محقق دیگری از این کتاب با تحقیق محمدحسن ابوالعزم در سال 1416ق در قاهره منتشر شده است[۴]‏.

  پانویس

  1. ر.ک: مقدمه محقق، ج1، ص28
  2. ر.ک: ایازی، سید محمدعلی، ص292
  3. ر.ک: مقدمه محقق، ج1، ص40-39
  4. ر.ک: ویکی‌نور

  منابع مقاله

  1. مقدمه محقق.
  2. الوسيط في تفسير القرآن المجيد
  3. ایازی، سید محمدعلی، شناخت‌نامه تفاسیر، قم، انتشارات کتاب مبین، چاپ اول، 1378.

  وابسته‌ها