الهیات تاریخی

  از ویکی‌نور
  الهیات تاریخی
  الهیات تاریخی
  پدیدآورانگالوی، آلن، پانن‌برگ (مؤلف)، فرهادپور، مراد (مترجم)
  ناشرمؤسسه فرهنگی صراط
  مکان نشرایران - تهران
  سال نشربی تا
  زبانفارسی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  BX۴۸۲۷/پ۲گ۲

  الهیات تاریخی، نوشته آلن پانن‌برگ گالوی با ترجمه مراد فرهادپور، می‌کوشد توصیفی فشرده و جامع از الاهیات پانن برگ، یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های نسل جدید متألیهان آلمانی، به دست دهد.

  کتاب جزئی از «مجموعه متفکران دینی معاصر» است که هدف اصلی آن، به گفته ویراستار کل مجموعه، ارزیابی و سنجشی انتقادی از آثار برخی متفکران دینی برجسته و بانفوذ روزگار ماست. درون‌مایه و محتوای اصلی کتاب به رابطه الاهیات و تاریخ اختصاص یافته و پانن‌برگ کوشیده است مباحث مهم الاهیات مسیحی از جمله انسان‌شناسی مسیحی، وحی، ایمان، مباحث آخرالزمان، مفهوم خدا، تثلیث و... را در بستر تاریخی آن‌ها بررسی کند.

  البته الاهیات پانن‌برگ یکسره در تاریخ خلاصه نمی‌شود و مؤلف کتاب کوشیده است جنبه‌های فلسفی و متافیزیکی اندیشه او را نیز برجسته سازد. تفکر تاریخی پانن‌برگ نظیر فلسفه هگل مستقیم و غیر مستقیم الهام گرفته از اندیشه و ایمان مسیح است؛ پیوند دیالکتیکی الاهیات و تاریخ حاکی از جدایی‌ناپایر بودن این دو سویه متمایز در متن تفکر دینی است. یکی از ویژگی‌های برجسته این کتاب پیشگفتار سی‌ودو صفحه‌ای مترجم است که برای ورود به مباحث دشوار کتاب راهگشا و مفید است[۱].

  پانویس

  1. ایزانلو، رمضانعلی و همکاران، ص89-90

  منابع مقاله

  ایزانلو، رمضانعلی و همکاران، کتاب‌شناسی توصیفی ادیان (دفتر اول: مسیحیت)، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، چاپ اول، 1392ش.

  وابسته‌ها