النظريات التربوية في ضوء الإسلام

  از ویکی‌نور
  النظريات التربوية في ضوء الإسلام
  النظريات التربوية في ضوء الإسلام
  پدیدآورانیالجن، مقداد (نویسنده)
  ناشردار عالم الکتب
  مکان نشرعربستان - رياض
  سال نشر2008م , 1429ق
  چاپ1
  موضوعآموزش و پرورش - فلسفه

  اسلام و آموزش و پرورش

  تربيت اخلاقي - جنبه‌‏های مذهبی - اسلام

  تربيت خانوادگي (اسلام)
  زبانعربی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  ‏BP‎‏ ‎‏230‎‏/‎‏18‎‏ ‎‏/‎‏ي‎‏2‎‏ن‎‏6
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  النظریات التربویة فی ضوء الإسلام، اثر مقداد یالجن، رساله‌ای است مختصر پیرامون نظریات تربیتی مختلف و مقایسه آن‌ها با نظریه تربیتی اسلام که به زبان عربی و در دوران معاصر نوشته شده است.

  ساختار

  کتاب با مقدمه نویسنده آغاز و مطالب در سه فصل، تنظیم شده است.

  نویسنده، مطالب را تحت عناوین مختلفی، به صورت علمی و پژوهشی، دسته بندی کرده و مباحث تحت هر عنوان را با شماره گذاری، از یکدیگر تفکیک نموده است؛ به گونه‌ای که یادگیری، بررسی، تحقیق و حفظ کردن آن‌ها برای خواننده، آسان می‌باشد.

  وی در ابتدا، به تعریف مفهوم نظریه آموزشی و ارتباط آن با نظریه آموزش و پرورش و تربیت اسلامی پرداخته و سپس ضمن بررسی مبانی نظریات مختلف تربیتی در مسائل گوناگون، به ارزیابینظریه‌های آموزشی در پرتو نظریه آموزشی اسلامی پرداخته است.

  گزارش محتوا

  در مقدمه، به تعریف نظریات علوم تربیتی به صورت عام و نظریه تربیت اسلامی به صورت خاص، پرداخته شده است.[۱]

  در فصل نخست، مفهوم تئوری و نظریه آموزشی و نظریه آموزش و پرورش و تربیت اسلامی و توابع و وظایف آن و ارتباط آن با فلسفه آموزش و پرورش، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.[۲]

  از جمله وظایف اساسی که برای نظریه تربیت اسلامی ذکر گردیده است، می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

  1. تعریف اهداف و بیان راه‌ها و طرق رسیدن به آنها.
  2. تفسیر متون، ادراکات و فرآیندهای آموزشی و بیان ارزش و اهمیت آنها.
  3. توجیه مواضع و فرآیندهای آموزشی در زمینه‌های گوناگون.
  4. فرایندهای ارزیابینظریه آموزشی در پرتو اهداف و مبانی آن.
  5. تحلیل مفاهیم و اصطلاحات به واسطه رجوع به منابع و مصادر اصلی آن‌ها و...[۳]

  در فصل دوم، در شش قسمت زیر، به بررسی پایه‌ها و مبانی نظریات مختلف تربیتی در مسائلی مانند وجود، طبیعت و ماهیت بشری، دانش و ارزش، پرداخته شده است:

  1. تربیت مثالی.
  2. تربیت واقعی.
  3. تربیت طبیعی.
  4. تربیت پراگماتیسم سودگرایانه (عمل گرایی).
  5. تربیت تکاملی.
  6. طبقه بندی فلسفه‌ها و نظریه‌های آموزشی.[۴]

  در فصل سوم، ارزیابینظریه‌های آموزشی در پرتو نظریه آموزشی اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. از جمله مباحث این فصل، می‌توان به ویژگی‌های نظریه تربیت اسلامی (از جمله ویژگی‌های غایی، اساسی، معرفتی، ارزشی، ادراکی، شمولی، بنیادی، توازنی و...)؛ ارزیابینظریات تربیتی از جهت منشأ، اهداف عمومی و تکامل آن در طول اعصار و نیز ارزیابینظریه آرمان گرایی معنوی، نظریه رئالیسم، نظریه طبیعی، نظریه پراگماتیسم سودگرایانه (عمل گرایی) و نظریه تکاملی.[۵]

  خاتمه، به مهم‌ترین نتایج بحث و توصیه‌های نویسنده اختصاص یافته است.[۶]

  وضعیت کتاب

  فهرست مطالب در ابتدا و فهرست منابع و مصادر مورد استفاده نویسنده، در انتهای کتاب آمده است.

  در پاورقی‌ها به ذکر منابع پرداخته شده است.[۷]

  پانویس

  1. ر.ک: مقدمه، ص9-11
  2. ر.ک: متن کتاب، ص13-38
  3. ر.ک: همان، ص19
  4. ر.ک: همان، ص49-93
  5. ر.ک: همان، ص103-154
  6. ر.ک: همان، ص155-156
  7. ر.ک: پاورقی، ص74

  منابع مقاله

  مقدمه و متن کتاب.

  وابسته‌ها