النصوص في تحقيق الطور المخصوص

  از ویکی‌نور
  النصوص في تحقيق الطور المخصوص
  النصوص في تحقيق الطور المخصوص
  پدیدآورانصدرالدین قونوی، محمد بن اسحاق (نویسنده) یا‌سین‌، ابراهیم‌ ابراهیم‌ (محقق)
  ناشرمرکز التنوير الاسلامي منشاة المعارف
  مکان نشر[مصر - المنصوره] مصر - اسکندریه
  سال نشر2003م.
  چاپچاپ یکم
  زبانعربی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  ‏ق9ن6 / 283 BP

  النصوص في تحقیق الطور المخصوص عنوان کتابی است 1 جلدی به زبان عربی از صدرالدین محمد بن اسحاق قونوی(607-673ق) با مقدمه، تحقیق و تعلیقات ابراهیم ابراهیم محمد یاسین.

  کتاب النصوص از مهمترین تألیفات قونوی و کتاب مختصر و دشوار فهمی است. [۱]

  این کتاب سرشار از اصطلاحات علمی است. این اصطلاحات، ابعاد دقیقی از طبیعت زبانی را که قونوی در مجال تصوف فلسفی از آن استفاده می‌کند، برای ما ترسیم می‌نماید. اهمیت این کتاب، تنها در حد مصطلحاتی که صوفیان هم‌نظر محی‌الدین استفاده کرده‌اند نیست بلکه این اثر به مباحث وحدت وجود و سایر مسائل فلسفی که در علم الهی و مراتب وجودی از آن متفرع می‌گردد نیز می‌پردازد. هدف قونوی از نگارش آن، ابطال معنای فاسدی از وحدت وجود است که از گمان ملحدان و زندیقان برخاسته؛ اینگونه که آنان گمان کردند: خداوند متعال بذاته موجود معین، ممتاز و مستقلی از ارواح و اجسام نیست بلکه همان مجموع عالم است و نسبت دادن خداوند به سایر افراد عالم مانند نسبت دادن هر طبیعی به افرادش است و این بنا به مبنای فقها کفر صریح است. قونوی در این اثر، مفهوم وحدت وجود را می‌کاود تا مفهوم جدیدی مطابق با شرع صریح به ما ارائه دهد؛ یعنی مراد قونوی توحید ذاتی است که عبارت است از اسقاط اضافات و جدا کردن قدیم از حادث.[۲]

  پانویس

  1. ر.ک: مقدمه کتاب، ص14
  2. ر.ک: همان، ص15

  منابع مقاله

  مقدمه محقق بر کتاب.

  وابسته‌ها