المقدمة في التصوف

  از ویکی‌نور
  المقدمه فی التصوف
  المقدمة في التصوف
  پدیدآورانسلمی، محمد بن حسین (نویسنده)

  جوهري، احمد بن حسن (نویسنده) شبراوي، عمر بن جعفر (نویسنده)

  کیالی، عاصم ابراهیم (مصحح)
  ناشردار الکتب العلمية
  مکان نشرلبنان - بيروت
  سال نشر1426ق. = 2005م.
  چاپچاپ يکم
  موضوعاخلاق عرفاني
  زبانعربی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  ‏‎‏/‎‏س‎‏8‎‏م‎‏7 / 288 BP

  المقدمه فی التصوف منسوب به عبدالرحمن محمد بن حسین سلمی (متوفی 412ق)، در ذکر عقاید و آداب طریقه صوفیه با استناد به گفته‌های بزرگان ایشان به رشته تحریر درآمده است. پس از کتاب مذکور، «کرامات الاولیاء فی الحیاة و بعد الانتقال» و «فیض العلی الودود فی تحقیق مسأله الوجود» و «الفرق بین کلام الماتریدی و الاشعری» هر سه تألیف احمد بن حسن جوهری خالدی (متوفی 1181ق) و «المجموعه الکاملة فی الاحزاب الشاذلیة» تألیف عمر بن جعفر شبراوی (متوفی 1303ق) نیز ارائه شده است. تحقیق و تصحیح کتاب توسط عاصم ابراهیم کیالی شاذلی به انجام رسیده است.

  سلمی در «المقدمه فی التصوف» از معاشرت با صوفیه و بعضی مقامات سلوک مانند: محبت، معرفت، حسن خلق و شرایط تصوف سخن گفته است.[۱]

  جوهری در «کرامات الاولیاء...» همان‌گونه که از نامش پیداست از کرامات اولیاء در زمان حیات و پس از مرگشان با استناد به کتاب و سنت و براهین عقلی سخن گفته است.[۲]

  «الفرق بین کلام الماتریدی و الاشعری» رساله‌ای است مختصر که در ابتدای آن، تمسک به هر دو مذهب اشعری و ماتریدی را سبب هدایت، و عقاید ایشان را صحیح می‌داند: «فکل من تمسک بمذهبهما، او عقیدة من عقائدهما فهو علی نور من ربه (هر کس بر مذهب اشعری و ماتریدی عمل کند یا اعتقاد به عقیده‌ای از عقاید آنها داشته باشد بر هدایت الهی است)».[۳]

  در کتاب «فیضی العلی...» از مسأله وجود بالذات واجب و وجود عرضی امکانی که قائم به وجود خداوند و لذا جائز الوجود است، سخن گفته است. و نیز از صفات الله تعالی و اینکه عین ذات اوست یا خیر بحث کرده است.[۴]

  در «المجموعة الکاملة...» مجموعه مباحث و افکار شیخ ابوالحسن شاذلی (متوفی 656ق) مؤسس طریقه شاذلیة و تعدادی از مشایخ این طریقه مانند: ابن عطاء الله سکندری (متوفی 709ق) و شیخ احمد زورق (متوفی 899ق) است که توسط عمر بن جعفر شبراوی گردآوری شده است.[۵]

  پانویس

  1. ر.ک: مقدمه، ص4
  2. ر.ک: همان
  3. ر.ک: متن کتاب، ص77
  4. ر.ک: مقدمه، ص4
  5. ر.ک: همان

  منابع مقاله

  مقدمه و متن کتاب.

  وابسته‌ها