المفاخر العلية في المآثر الشاذلية

  از ویکی‌نور
  المفاخر العلية في المآثر الشاذلية
  المفاخر العلية في المآثر الشاذلية
  پدیدآورانابن عياد، احمد بن محمد (نویسنده) کیالی، عاصم ابراهیم (محقق)
  ناشردار الکتب العلمية
  مکان نشرلبنان - بیروت
  سال نشر1425ق. = 2004م.
  چاپچاپ یکم
  موضوعتصوف - متون قدیمی تا قرن 14
  زبانعربی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  ‏/الف2م7 / 291/84 BP

  المفاخر العلية في المآثر الشاذلية، نوشته احمد بن محمد بن عیاد شافعی شاذلی به زبان عربی، در وصف شیخ ابوالحسن علی شاذلی، مؤسس طریقت شاذلیه و نسب او و محل زندگی و دفن او و مبنای طریقت وی و بعضی از سخنان او و اصحابش و اوراد و اذکار وی و بعضی از مطالبی که به شاگردانش یاد می‌داده ‌است.

  تحقیق و تصحیح و تنقیح و نشر این اثر را عاصم ابراهیم کیالی حسینی شاذلی درقاوی، برعهده داشته است[۱].

  مؤلف در مورد این اثر می‌گوید: این کتاب، حاوی نوعی شناساندن کیفیت سلوک به‌سوی خداوند متعال است که همان مقصد اعلی است و نیز حاوی نوعی از مطالبی است که به‌واسطه آن، مرغوب از امور آخرت و دنیا، حاصل و مرهوب از آنها، دفع می‌شود[۲].

  و در مورد مآخذ این اثر می‌گوید: من این کتاب را از کتب بزرگان طریقت شاذلیه مانند کتاب «درة ‌الأسرار» استاد ابن صباغ و کتاب «لطائف المنن» استاد تاج‌الدین بن عطاءاللّه سکندری و غیر این ‌دو گرفتم؛ پس دیدم که غالب مطالب مورد نیاز، در کتاب «درة الأسرار» جمع شده و من هم اکثر مطالب این کتاب را از آن گرفتم و دیگر مطالب غیر موجود در این کتاب را، از دیگر کتب مورد اعتماد اخذ کردم[۳].

  پانویس

  1. ر.ک: تقدیم، ص4
  2. ر.ک: مقدمه مؤلف، ص8
  3. ر.ک: همان، ص7-8

  منابع مقاله

  تقدیم و مقدمه مؤلف.

  وابسته‌ها