المعجم المفصل في الأضداد

  از ویکی‌نور
  المعجم المفصل في الأضداد
  المعجم المفصل في الأضداد
  پدیدآورانبطرس، انطونیوس (نویسنده)
  ناشردار الکتب العلمية
  مکان نشرلبنان - بيروت
  سال نشر1424ق. = 2003م.
  چاپچاپ يکم
  موضوعزبان عربي - مترادفها و متضادها
  زبانعربی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  ‏‎‏/‎‏ب‎‏6‎‏م‎‏6 / 6190 ‏PJ‎‏
  نورلایبمطالعه و دانلود
  کد اتوماسیونAUTOMATIONCODE20206AUTOMATIONCODE

  المعجم المفصل في الأضداد، نوشته انطونیوس بطرس (1907-1994م) به زبان عربی و درباره کلماتی است که در معانی متضاد به‌کار می‌روند.

  این معجم، از پنج کتاب درباره اضداد و نیز مطالعاتی در لسان العرب، گرفته شده‌ است.[۱]

  معاجمی که مؤلف این کتاب را از آنها گردآوری کرده‌ است، عبارتند از:

  1. أضداد اصمعی؛
  2. أضداد ابن‌ انباری؛
  3. أضداد سجستانی؛
  4. أضداد ابن‌ سکیت؛
  5. أضداد صغانی.[۲]

  مؤلف در قسمت اول کتاب، مطالبی در تعریف مشترک لفظی، اسباب مشترک لفظی، تعریف اضداد و اسباب تضاد در لغت عربی، بیان کرده و تعداد 26 عنوان از کتب اضداد را معرفی کرده‌ است.[۳]

  در قسمت دوم، کلماتی را که دارای دو و یا چند معنای متضاد می‌باشند، به‌ترتیب حروف الفبا بیان کرده‌ است؛[۴] مانند: کلمه «الدسیم: القلیل الذکر و الکثیر الذکر».[۵]

  پانویس

  1. ر.ک: مقدمه کتاب؛ ص3
  2. ر.ک: متن کتاب؛ ص29
  3. ر.ک: همان، ص7-25
  4. ر.ک: همان، ص31-429
  5. ر.ک: همان، ص150

  منابع مقاله

  مقدمه و متن کتاب.  وابسته‌ها