المحرر في أسباب نزول القرآن (من خلال الکتب التسعة)

  از ویکی‌نور
  المحرر في أسباب نزول القرآن (من خلال الکتب التسعة)
  المحرر في أسباب نزول القرآن (من خلال الکتب التسعة)
  پدیدآورانمزینی، خالد بن سلیمان (نویسنده)
  ناشردار ابن الجوزي
  مکان نشرعربستان - دمام
  سال نشر1429ق.
  چاپچاپ دوم
  شابک9960-49-487-x
  موضوعقرآن - شان نزول
  زبانعربی
  تعداد جلد2
  کد کنگره
  ‏‎‏/‎‏م‎‏4‎‏م‎‏3 / 70/2 BP
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  المحرر فی اسباب النزول القرآن تألیف خالد بن سلیمان مزینی (معاصر)، بررسی اسباب نزول آیات قرآن کریم از کتب نه‌گانه اهل سنت است. نویسنده هشت سال از عمر خویش را به بررسی و رفع اشکالات و غوامض این اثر اختصاص داده است.[۱]

  علم اسباب نزول از گذشته مورد توجه علما بوده و به همین جهت نویسنده ترغیب به تحقیق در این موضوع شده و لذا موضوع «اسباب النزول من خلال الکتب التسعة جمعاً و دراسة» را برای دانشنامه دکتری خود انتخاب کرده است. منظور از کتب نه‌گانه: موطأ مالک، مسند احمد، سنن دارمی، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی‌داود، جامع ترمذی، سنن نسائی و سنن ابن ماجه است.[۲]‏ سبب انتخاب این کتب، نویسندگان بزرگ و اعتبار آنها و نیاز به گردآوری اسباب نزول در یک‌جا بوده است.[۳]

  این اثر مشتمل بر مقدمه، تمهید (در پنج مبحث)، دو بخش و خاتمه است. هر یک از بخش‌های کتاب مشتمل بر فصول و مباحثی است. نویسنده اسباب نزول را از مصادر اصلی گردآوری نموده است. ذیل هر آیه، تحت عنوان «سبب النزول»، حدیث یا احادیث ذکر شده در نزول آیه را ارائه کرده است. اگر اسباب نزول متعدد بوده یا برای حدیث لفظ دیگری از طریق صحابی دیگر ذکر شده، برای هر سبب یا لفظ، عددی مستقل قرار داده است. در رابطه با اسانید به صحت و ضعف و... اشاره شده است؛ اما احکام متأخرین در این رابطه نقل نشده است. در اختلاف آراء نیز سعی در جمع اقول بوده است[۴]

  پانویس

  1. ر.ک: خاتمه، جلد2، ص1108
  2. ر.ک: مقدمه، ص6
  3. ر.ک: همان، ص7
  4. ر.ک: همان، ص13-12

  منابع مقاله

  مقدمه و متن کتاب.


  وابسته‌ها