القرآن الكريم (ترجمه رضايى)

  از ویکی‌نور
  القرآن الکريم
  القرآن الكريم (ترجمه رضايى)
  پدیدآورانرضایی اصفهانی، محمدعلی (مترجم)

  طه، عثمان (خطاط)

  شير افکن، حسین (مترجم)

  همايي، غلامعلي (مترجم)

  اميني، محمد (مترجم)

  اسماعيلي، محسن (مترجم)

  ملاكاظمي، محسن (مترجم)
  عنوان‌های دیگرترجمه‏ قرآن‏ (رضايى) قرآن. فارسی - عربی
  ناشرمؤسسه تحقيقاتي فرهنگی دارالذکر
  مکان نشرایران - قم
  سال نشر1383ش
  موضوعقرآن - ترجمه‌ها
  زبانفارسی
  کد کنگره
  ‏BP‎‏ ‎‏59‎‏/‎‏66‎‏ ‎‏/‎‏ر‎‏6
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  القرآن الكريم (ترجمه رضايى) ترجمه‌ای است‏ كه‏ نخستين‏ بار به‌‏صورت‏ جمعى، توسط گروهى‏ از طلاب‏ حوزه‏ علميه‏ قم، به‏ سرپرستى‏ محمدعلى‏ رضايى‏ اصفهانى ‏ انجام‏ گرفته، مدت‏ 5 سال‏ به‏ طول‏ انجاميده‏ است.

  ويژگی‌ها

  1. اين‏ ترجمه‏ براى‏ نخستين‏ بار است‏ كه‏ به ‏صورت‏ گروهى‏ انجام‏ شده‏ است.
  2. اضافه‏ نمودن‏ فهرست‏ سوره‏‌ها بر اساس‏ حروف‏ الفبا در انتهاى‏ مصحف.
  3. ارائه‏ جدولى‏ كه‏ در آن‏ كلمات‏ و حروفى‏ كه‏ ترجمه‏ شده‏‌اند، مشخص‏ شده‏ است.
  4. يك‏سان‏ سازى‏ كلماتى‏ كه‏ در آيات‏ مختلف‏ تكرار شده‏‌اند؛ مانند: واژه‏ «إله» كه‏ در همه‏ آيات‏ به‏ معناى‏ معبود گرفته‏ شده‏ است؛ البته‏ در برخى‏ از موارد، به‏ لحاظ سياق‏ آيات، كلمه‏ تكرارشده، در همه‏ جا يك‏سان‏ ترجمه‏ نشده؛ مانند واژه‏ «عزيز» كه‏ در همه‏ آيات‏ به‏ معناى‏ شكست‏ ناپذير ترجمه‏ شده، مگر در آيه‏ 30 و 78 و 88 سوره‏ يوسف.
  5. از آنجا كه‏ اين‏ ترجمه، به ‏صورت‏ گروهى‏ انجام‏ شده، هركدام‏ از اعضاى‏ گروه، كار ترجمه‏ را بنا بر نوع‏ تخصصشان‏ بر عهده‏داشته‏‌اند؛ مثلاًيك‏ نفر مسئولیت‏ امور ادبيات‏ و تجزيه‏ و تركيب، يك‏ نفر مسئول‏ بررسى‏ ديدگاه‏ مفسران‏ و يك‏ نفر مسئولیت‏ لغت‏شناسى‏ را بر عهده‏ داشته‏ است.
  6. در اين‏ ترجمه، اصل‏ بر دقت‏ بوده‏ و سعى‏ شده‏ است‏ كه‏ كليه‏ جملات‏ و كلمات‏ قرآن، به ‏صورت‏ دقيق‏ ترجمه‏ شود و مواردى‏ كه‏ امكان‏ ترجمه‏ وجود نداشته، آن‏ كلمات‏ در فهرست‏ جداگانه ‏اى‏ ارائه‏ گردد.
  7. كليه‏ افعال‏ (مجهول، معلوم، لازم‏ و متعدى) به ‏صورت‏ صحيح‏ ترجمه‏ شده‏ و كمتر مواردى‏ پيدا مى‌‏شود كه‏ رعايت‏ نشده‏ باشد.
  8. ادات‏ تأكيد، در ترجمه، تأكيد آنها بيان‏ شده‏ است؛ مانند آنچه‏ كه‏ در ترجمه‏ آيه‏ 103 سوره‏ هود: «إن‏ في‏ ذلك‏ لآية لمن‏ خاف‏ عذاب‏ الآخرة»، آمده‏ است: «قطعا در اين‏ ]سرگذشت‏ها[ نشانه‏ايى‏ است‏ براى‏ كسى‏ كه‏ از عذاب‏ آخرت‏ بترسد».

  و نيز كليه‏ ضماير فصل، تأكيد آنها بيان‏ شده‏ است؛ مانند آيه‏ 102 سوره‏ مؤمنون: «فمن‏ ثقلت‏ موازينه‏ فأولئك‏ هم‏ المفلحون» كه‏ در ترجمه‏ آن‏ آمده: «و كسانى‏ كه‏ ميزان‏ (عمل) آنان‏ سنگين‏ است، پس‏ تنها آنان‏ رستگارانند».

  اشكالات‏

  1. اين‏ ترجمه، چندان‏ سليس‏ و روان‏ نيست.
  2. در ترجمه، توضيحات‏ اضافى، زياد وجود دارد؛ مثلاًدر ترجمه‏ آيه‏ اول‏ سوره‏ انفال، در ترجمه‏ كلمه‏ انفال‏ چنين‏ آمده: «(اى‏ پيامبر) از تو درباره‏ غنايم‏ (جنگى‏ و ثروت‏هاى‏ بدون‏ مالك‏ مشخص) پرسش‏ مى‌‏كنند، بگو: غنايم‏ (جنگى‏ و ثروت‏هاى‏ بدون‏ مالك‏ مشخص) مخصوص‏ خدا و فرستاده‏ اوست»؛ درصورتى‏كه‏ توضيح‏ دوم‏ درباره‏ واژه‏ «غنايم» اضافى‏ است.
  3. در ابتداى‏ سوره‏‌ها، مكى‏ و يا مدنى‏ بودن‏ سوره‏‌ها مشخص‏ نشده‏ است.

  وابسته‌ها