الرسالة الوجودية

  از ویکی‌نور
  الرسالة الوجودية في معنیقوله صلي الله عليه و سلم: «من عرف نفسه فقد عرف ربه»
  الرسالة الوجودية
  پدیدآورانابن عربی، محمد بن علی (نویسنده) کیالی، عاصم ابراهیم (محقق)
  عنوان‌های دیگرشجون المسجون و فنون المفتون

  تهذيب الاخلاق

  مراتب علوم الوهب

  رساله اللمعه الموسومه ب کشف الغطا عن اخوان الصفا

  رساله في اسرار الذات الالهيه

  نسخه الحق

  رساله کشف الستر لاهل السر

  رساله الوقت و الآن

  رساله المعلوم من عقائد اهل الرسوم

  رساله الاتحاد الکوني في حضره الاشهاد العيني
  ناشردار الکتب العلمية
  مکان نشرلبنان - بیروت
  سال نشر1428ق. = 2007م.
  چاپچاپ دوم
  موضوععرفان - متون قدیمی تا قرن 14

  نفس (عرفان)

  احادیث خاص (من عرف) - نقد و تفسیر

  اخلاق اسلامی - متون قدیمی تا قرن 14
  زبانعربی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  ‏‎‏/‎‏الف‎‏2‎‏ر‎‏5 / 286 BP

  الرسالة الوجودية، مجموعه‌ای است از چندین رساله کوتاه و مختصر ابن عربی که توسط عاصم ابراهیم کیالی جمع‌آوری و منتشر شده است.

  ابن عربی در این رساله، به توضیح و تفسیر روایت نبوی «من عرف نفسه فقد عرفه ربه» پرداخته و با استفاده از روایاتی دیگر از آن حضرت، مانند «عرفت ربی بربی»[۱] و «کان الله و لا شیء معه...»، به جنبه‌های عرفانی این روایت اشاره کرده است.

  در بخشی از این رساله چنین می‌خوانیم: «بیشتر عارفان معرفت الله را به فنای وجود و فنای فنا اضافه می‌کنند که غلط و سهو واضح است؛ چراکه معرفت الله تعالی نیاز به فنای وجود و فنای فنا ندارد؛ زیرا لا شیء وجودی ندارد و آنچه وجود ندارد فنا نیز ندارد؛ چراکه فنا بعد از اثبات وجود است؛ پس اگر برای نفس خود وجود و فنایی نیافتی، خدا را شناخته‌ای و در غیر این صورت خدا را نشناخته‌ای»[۲].

  سایر رساله‌های کتاب، به‌ترتیب عبارتند از: «شجون المسجون و فنون المفتون»، «تهذیب الاخلاق»، «مراتب علوم الوهب»، «رساله اللمعة الموسومة بکشف الغطا عن إخوان الصفا»، «رسالة فی أسرار الذات الإلهیة»، «نسخة الحق»، «رسالة کشف الستر لأهل السر»، «رسالة الوقت و الأن»، «رسالة المعلوم من عقائد أهل الرسوم» و «رسالة الاتحاد الکونی فی حضرة الإشهاد العینی».

  پانویس

  1. ر.ک: متن کتاب، ص36
  2. ر.ک: همان، ص36

  منابع مقاله

  متن کتاب.


  وابسته‌ها