الدليل الی الصحائف الجامعة لأدعية المعصومين عليهم‌السلام

  از ویکی‌نور
  الدليل الی الصحائف الجامعة لأدعية المعصومين عليهم‌السلام
  الدليل الی الصحائف الجامعة لأدعية المعصومين عليهم‌السلام
  پدیدآورانموحد ابطحی اصفهانی، سید محمدباقر (نویسنده)
  ناشرمؤسسه امام المهدی
  مکان نشرقم
  سال نشر1383
  چاپاول
  موضوعاهل بيت(ع) ‏-‏ دعاها=خاندان نبوت ‏-‏ دعاها
  کد کنگره
  ‏BP267/م9/د8

  الدليل الی الصحائف الجامعة لأدعية المعصومين عليهم‌السلام تألیف سید محمدباقر موحد ابطحی اصفهانی؛ این مجموعه، فهرستی مفصّل و موضوعی از کلیۀ صحیفه‌هایی است که به همت مؤلف با عنوان‌های الصحیفة النبویة، الصحیفة العلویة، الصحیفة الفاطمية و. .. به چاپ رسیله است.

  این فهرست به صورت جدول در پنج باب تنظیم و تدوین شده است:

  باب اول، فهرست دعاهای معصومان در حمد و ستایش خدا به ترتیب زمانی از پیامبران تا امامان معصوم؛

  باب دوم، دعاهای معصومان در امور خاصی از جمله درخواست آمرزش طلب روزی، ادای قرض و...؛

  باب سوم، اوقات خاص ایام هفته و ماه‌ها؛

  باب چهارم، دعاهای معصوم در امور خاص مثل خواب، تعقیبات نمازها و...؛

  باب پنجم، دعاهای معصوم در مورد نفع یا ضرر دیگران.

  نویسنده برای پرهیز از هر گونه درازگویی، در زیر صفحه با حروف رمزی به هر یک از معصومان که دعا از او صادر شده اشاره کرده است. [۱]


  پانويس

  1. باقریان موحد، سید رضا، ص142


  منابع مقاله

  باقریان موحد، سید رضا، کتاب‌شناسی نیایش، بوستان کتاب، قم، چاپ سوم، 1387ش

  وابسته‌ها