الحدیث الشریف، حدود المرجعیة و دوائر الاحتجاج

  از ویکی‌نور
  الحدیث الشریف، حدود المرجعیة و دوائر الاحتجاج
  الحدیث الشریف، حدود المرجعیة و دوائر الاحتجاج
  پدیدآورانحب‌الله، حیدر (نويسنده)
  ناشرمؤسسة الإنتشار العربي
  مکان نشرلبنان - بیروت
  سال نشر13سده
  چاپ1
  زبانعربی
  تعداد جلد2
  کد کنگره
  BP 109/ح۲،ح۴
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  الحديث الشريف؛ حدود المرجعية و دوائر الاحتجاج، نوشته حیدر حب‌الله، نویسنده معاصر شیعی است که وی در آن، به بررسی حدود و ساحت‌هایی می‌پردازد که آثار و تبعات قول به حجیت یا عدم حجیت ظن صدوری، شامل آن‌ها خواهد شد[۱].

  محتوای کتاب، درس خارج مؤلف بوده که بعد از تنظیم و تکمیل، در قالب کتاب منتشر شده است و شامل یک مدخل و دو فصل و یک خاتمه است.

  موضوع فصل اول، بررسی دایره حجیت حدیث در محدوده و دامنه حیثیات صدور روایت و جهات سند است[۲].

  نویسنده در این فصل، در ضمن 9 محور مباحث خود را ارائه می‌دهد. موضوعات محورهای نه‌گانه عبارتند از: حجیت حدیث بین حس و حدس یا مصادر معلومات ناقلان؛ نظریه حجیت بین وثوق و وثاقت؛ نظریه حجیت بین وثاقت و عدالت؛ سلامت اعتقاد یا مصادر حدیثی مذاهب اسلامی (حجیت و اعتبار)؛ نظریه جبر سندی (جبران ضعف سند به‌وسیله امارات دیگر)؛ نظریه وهن سندی یا قاعده اعراض؛ حجیت حدیث بین ظن به وفاق و عدم ظن به خلاف؛ حجیت حدیث بین مباشرت و نظام واسطه‌های سندی؛ دامنه حجیت حدیث در میزان اقسام و انواع حدیث.

  موضوع فصل دوم، دایره حجیت حدیث در دامنه حیثیات متن و جهات مضمون حدیث است که در هفت محور به این موضوع پرداخته شده است و موضوعات محورهای هفت‌گانه چنین است: نقد متن حدیث؛ حجیت حدیث بین نقل به معنا و نقل به لفظ؛ حجیت حدیث بین احکام و موضوعات؛ حجیت حدیث بین علم و عمل یا نقش خبر واحد در عقائد و تفسیر و تاریخ و امور تکوینی؛ حجیت حدیث بین حدود و غیر آن؛ حجیت حدیث بین امور عام البلوی و غیر آن؛ قاعده تسامح در ادله سنن.

  در خاتمه کتاب نیز جمع‌بندی هرکدام از دو فصل، انجام شده است[۳].

  پانویس

  1. ر.ک: مقدمه کتاب، ج1، ص9
  2. ر.ک: متن کتاب، همان، ص25
  3. ر.ک: همان، ج2، ص501-520

  منابع مقاله

  مقدمه و متن کتاب.

  وابسته‌ها