الجامع لإعراب جمل القرآن

  از ویکی‌نور
  الجامع لإعراب جمل القرآن
  الجامع لإعراب جمل القرآن
  پدیدآورانشوا، ایمن عبدالرزاق (نویسنده)

  راجح، محمد کریم (مقدمه‌نویس)

  خن، مصطفی سعید (مقدمه‌نویس)

  حلبی، عبدالرزاق (مقدمه‌نویس)

  رفاعی، اسامه (مقدمه‌نویس)
  ناشردار الفيحاء مکتبة الغزالي
  مکان نشرلبنان - بیروت سوریه - دمشق
  سال نشر1421ق. = 2000م.
  چاپچاپ یکم
  زبانعربی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  ‏ش9ج2 / 82/8 BP

  الجامع لإعراب جمل القرآن، تألیف ایمن شوا (معاصر) بررسی اعراب و فصاحت و بلاغت آیات قرآن کریم است. بر این کتاب، کریم راجح و دیگران مقدمه نوشته‌اند.

  نویسنده، سبب تألیف این کتاب را فقدان کتاب مستقل در موضوع اعراب جمل قرآن کریم و اشتیاق به آسان نمودن فهم اسلوب قرآن و تدبر در آن دانسته است. در این رابطه از موسوعه‌هایی چون «البحر المحیط» و «الدر المصون» و «الکشاف» و «مغنی اللبیب» و مانند آنها بهره گرفته است؛ البته تمرکز وی بر «الدر المصون» سمین حلبی (متوفی 756ق) بوده است[۱]‏.

  نویسنده، معتقد است که سخن از جمله‌های قرآن کریم، سخن از بارزترین وجوه اعجاز آن است؛ چراکه از نظمی عالی و سیاقی نیکو برخوردار است. مقصود از نظم و تألیف قرآن، وجهی است که آن را از سخن دیگران متمایز می‌کند و بلاغت معانی و فصاحت الفاظ نیز با این نظم به هم تنیده است[۲]‏.

  مباحث کتاب با بررسی سوره حمد آغاز و به اخلاص ختم شده است؛ البته در این کتاب تمامی سوره‌ها و آیات بررسی نشده است؛ به‌عنوان مثال سوره‌های کوثر، کافرون و نصر مطرح نشده‌ و پس از سوره ماعون، اعراب اولین آیه از سوره مسد مورد مطالعه قرار گرفته است[۳]‏.

  پانویس

  1. ر.ک: مقدمه کتاب، ص19-18
  2. ر.ک: همان، ص19
  3. ر.ک: متن کتاب، ص537-536

  منابع مقاله

  مقدمه و متن کتاب.

  وابسته‌ها