التصوف و الفلسفة

  از ویکی‌نور
  التصوف و الفلسفة
  التصوف و الفلسفة
  پدیدآورانستیس، ولتر (نویسنده) امام، امام عبدالفتاح (مترجم)
  ناشرمکتبة مدبولي
  مکان نشرمصر - قاهره
  سال نشر[--13]
  چاپچاپ یکم
  زبانعربی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  ‏الف?ت? / 276/6 BP

  التصوف و الفلسفة، عنوان ترجمه عربی دکتر امام عبدالفتاح امام است از کتاب عرفان و فلسفه والتر ترنس استیس. این ترجمه در قالب کتابی یک جلدی به چاپ رسیده است.

  یکی از نقاط عطف در مباحث فلسفه عرفان، کتاب عرفان و فلسفه والتر استیس است. در این کتاب از مهم‌ترین مباحث فلسفه عرفان در حوزه‌های معرفت‌شناختی، هستی‌شناختی و انسان‌شناختی بحث شده است[۱].

  این کتاب را می‌توان مهم‌ترین اثر استیس دانست که در اوج پختگی فلسفی به نگارش درآورده است‌. کتاب عرفان و فلسفه اثری فلسفی درباره‌ عرفان‌ و از مقوله فلسفه عرفان است، نه اثری‌ عرفانی.[۲].

  این کتاب از زمان انتشارش تاکنون، همواره محل رجوع و ارجاع و رد‌ و قبول‌ محققان غربی در مباحث مربوط‌ به‌ عرفان و تجربه‌ دینی‌ بوده‌ است. ترجمه فارسی این اثر را‌ بهاءالدین‌ خرمشاهی در سال ١٣٥٨ش منتشر کرد. بسیاری از‌ استادان‌ از آن به‌عنوان متن‌ درسی‌ دانشگاهی استفاده می‌کنند. کمتر اثری در فلسفه عرفان می‌توان‌ دید‌ که در آن از این‌ کتاب‌ استفاده‌ و به آن ارجاع‌ نشده‌ باشد و از این جهت‌ بسیار‌ تأثیرگذار بوده است. کتاب‌ مشتمل‌ بر هشت فصل مفصل است.[۳].

  مزایای این اثر‌ بسیار‌ است. تحقیق گسترده و صبورانه، تجزیه و تحلیل عمیق عقلانی، گستردگی و جامعیت نسبی مسائل طرح‌شده، داوری‌های منصفانه و سادگی و روانی نوشتار، برخی از این مزایاست. آگاهی اندک نویسنده از عرفان اسلامی‌، استفاده‌ از منابع دست دوم و ترجمه‌شده از عرفان‌های شرقی و برخی پیش‌داوری‌ها و مفروضات فلسفی (روش‌شناختی، معرفت‌شناختی و هستی‌شناختی) نویسنده، منشأ برخی‌ تحلیل‌‌ها و داوری‌های قابل مناقشه اویند‌ که‌ نوعی کاستی محسوب می‌شوند[۴].

  پانویس

  1. ر.ک: فنایی اشکوری، محمد، ص27
  2. ر.ک: همان، ص28
  3. ر.ک: همان، ص28-29
  4. ر.ک: همان، ص29

  منابع مقاله

  فنایی اشکوری، محمد، «فلسفه عرفان در ترازوی نقد تحلیل و نقد کتاب عرفان و فلسفه اثر والتر استیس»، نشریه فلسفه دین، زمستان 1392، دوره دهم - شماره 4 (34 صفحه - از 27 تا 60).


  وابسته‌ها