البدعة و التحرف یا آئین تصوف

  از ویکی‌نور
  البدعة و التحرف یا آئین تصوف
  البدعة و التحرف یا آئین تصوف
  پدیدآورانخراسانی، محمدجواد (نویسنده)
  عنوان‌های دیگرآئین تصوف

  البدعة و التحرف و رساله رضوان اکبر

  رضوان اکبر اله در نقض خرابات و خانقاه
  ناشر[بی نا]
  مکان نشر[بی جا] - [بی جا]
  سال نشر[--13]
  چاپچاپ یکم
  موضوعتصوف – دفاعیه‌‎ها و ردیه‌‎ها

  حافظ، شمس‌الدین محمد، - 792ق. - نقد و تفسیر

  شعر فارسی - تاریخ و نقد
  زبانفارسی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  ‏/خ4ب4 / 295/2 BP

  البدعة و التحرف یا آیین تصوف، تألیف شیخ جواد خراسانی، کتابی است در بیان و شرح اصل تصوف و حقیقت و خصوصیات آن.

  نویسنده سه هدف و غرض کلی داشته و به مقتضای هریک، مقاله‌ای را نگاشته و چون هریک از این سه مقاله، مفصل و مبسوط بوده، هریک را کتابی مستقل انگاشته و در اثر حاضر، به چاپ دو مقاله نخست، اقدام کرده است. این مقالات عبارتند از:

  1. مقاله اول: در شرح اصل تصوف و حقیقت و خصوصیات آن به نام «البدعة و التحرف یا آیین تصوف».
  2. مقاله دوم در رد بر حافظ و دیوان حافظ، با نام «رضوان الله اکبر در نقض خرابات و خانقاه». ازآنجاکه به‌زعم نویسنده، حافظ به جهت خراباتی بودن، طعنه بر خانقاهیان می‌زد و ایشان را ابطال می‌نمود، در این مقاله، به ابطال هردو پرداخته شده است.
  3. مقاله سوم در رد بر مولوی و دیوان مثنوی وی با نام «حجت قوی در رد مثنوی» است[۱].

  نویسنده در مقدمه، به این نکته اشاره دارد که نظر وی درباره حافظ و مولوی، نظری به شخص این دو نبوده و ناشی از غرض شخصی، نمی‌باشد، بلکه غرض او، عام دینی، مذهبی و مسلکی است و با هر شعبه، فرقه و تیره از این گروه که خود را صوفی و عارف نامیده‌اند، مرتبط است[۲].

  پانویس

  1. ر.ک: مقدمه، صفحه ب
  2. ر.ک: همان

  منابع مقاله

  مقدمه کتاب.

  وابسته‌ها