الاهیات فلسفی توماس آکویناس

  از ویکی‌نور
  الاهیات فلسفی توماس آکویناس
  الاهیات فلسفی توماس آکویناس
  پدیدآورانالدرز، لئو جی. (مؤلف)، عباسی، شهاب‌الدین (مترجم)
  ناشروزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  مکان نشرایران - تهران
  سال نشر1381
  چاپاول
  زبانفارسی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  BT 40/الف۷الف۷

  الاهیات فلسفی توماس آکویناس، به قلم لئو جی. الدرز استاد کرسی فلسفه و الاهیات دانشگاه‌هاروارد آمریکا، درباره رهیافت و آرای فلسفی قدیس توماس آکویناس، متأله مسیحی قرون وسطا نوشته شده است. شهاب‌الدین عباسی آن را به فارسی برگردانده است.

  به گفته مترجم گویا متن انگلیسی این کتاب شامل سه بخش اصلی بوده که وی دو بخش از آن را به فارسی برگردانده و حاصل آن کتاب حاضر است. از آنجا که مؤلف کتاب بحث‌های الاهیاتی را مهم می‌شمارد و بر این باور است که این مباحث با مسائل فرهنگی و اجتماعی از جمله سیاست و جامعه ارتباط تنگاتنگی دارند، وظیفه الاهیدانان را تبیین الاهیات مسیحی در جهان مدرن می‌داند و کتاب حاضر را در این راستا و با این هدف به نگارش درآورده است تا نشان دهد که بهره‌گیری از الاهیات فلسفی توماس آکویناس و استفاده از براهین پنج‌گانه او برای اثبات وجود خداوند به کار انسان معاصر امروز نیز خواهد آمد و قابل استفاده خواهد بود. به این سبب رهیافت توماسی - ارسطویی و نگرش مابعدالطبیعی سنتی را به‌جا و گره‌گشا می‌داند.

  مؤلف ابتدا گزارش فشرده‌ای از سیر تاریخی الاهیات در غرب به دست می‌دهد که به سبب صبغه مقایسه‌ای و تحلیلی‌اش گاه به متفکران شرقی نیز اشاره می‌کند. سپس در بخش بعدی به شرح و تحلیل متن کامل پنج برهان توماس در اثبات وجود خداوند، بر پایه کتاب عظیم وی به نام جامع الاهیات می‌پردازد. در واقع کتاب حاضر را می‌توان مقدمه‌ای دقیق و جامع در شناخت الاهیات مسیحی قرون وسطا، به‌ویژه الاهیات توماس آکویناس به‌شمار آورد. نویسنده کتاب در سراسر این پژوهش با دیدی توماسی به مسائل می‌نگرد و از همین زاویه آراء و اندیشه‌های فلسفی و الاهیاتی را نقد می‌کند. وی به لحاظ روش بسیار دقیق و پرحوصله است و تقریباً به اکثر منابع الاهیات فلسفی در غرب توجه دارد. در اغلب موارد هم مستقیماً به آثار اصلی فیلسوفان و الاهیدانان برجسته غربی - به زبان‌های آلمانی، انگلیسی، فرانسه و لاتین- رجوع می‌کند.

  از نکات برجسته و بارز این کتاب می‌توان به ترجمه روان و دقیق آن اشاره کرد که مترجم کوشیده است عبارت‌ها و اصطلاح‌های فنی و تخصصی لاتین استفاده شده در متن و پانوشت کتاب را به دقت به فارسی برگرداند و در مواقع لزوم به توضیح برخی عبارات و تعابیر نیز اقدام کند[۱].

  پانویس

  1. ایزانلو، رمضانعلی و همکاران، ص190-191

  منابع مقاله

  ایزانلو، رمضانعلی و همکاران، کتاب‌شناسی توصیفی ادیان (دفتر اول: مسیحیت)، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی، چاپ اول، 1392ش.

  وابسته‌ها