الإنسان في عرف العرفان

  از ویکی‌نور
  الإنسان فی عرف العرفان
  الإنسان في عرف العرفان
  پدیدآورانحسن‌زاده آملی، حسن (نویسنده)

  صمدی آملی، داوود (مترجم)

  ربیعی بغدادی، محمد (مترجم و محقق)
  ناشرروح و ریحان
  مکان نشرایران - قم
  سال نشر1434ق. = 2013م. = 1392ش.
  چاپچاپ یکم
  شابک978-600-92453-3-8
  زبانعربی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  ‏/ح5 الف82 / 104 BP

  الإنسان في عرف العرفان، ترجمه عربی کتاب انسان در عرف عرفان علامه حسن حسن‌زاده آملی است توسط محمد ربیعی بغدادی در 1 جلد. ربیعی بغدادی این اثر را زیر نظر استاد داود صمدی آملی از فارسی به عربی ترجمه کرده است.

  در مقدمه مترجم درباره کتاب می‌خوانیم: در ترجمه کتاب انسان در عرف انسان علامه حسن‌زاده به عربی، پس از بررسی، هر لفظی از عربی را به معنایی که در فارسی دارد - با مراجعه به کتب عربی علامه و گزینش الفاظی که در میان آن الفاظ با الفاظ مورد نظر در این کتاب، مناسبت داشت - قرار دادم؛ ازاین‌رو، این ترجمه را گویی خود علامه نوشته است؛ زیرا با توجه به گزینش الفاظ از میان اصطلاحات خودشان، به قلم خودشان شباهت زیادی دارد.

  مترجم در ترجمه از افزایش یا کاهش در معانی الفاظ دوری جسته و به دلایلی مانند زیباتر شدن لفظ یا صورت کلمه، دست به این کار نزده است؛ چراکه هدفش حفظ یک‌پارچگی و حفظ امانت در نقل و دور ماندن قلمش از لغزش و سهو در ایراد معانی حکمای بزرگ است؛ چراکه معمولا عرفا رمزگونه صحبت می‌کنند و جز اوحدی از اهل زمان منظور آنها را درست متوجه نمی‌شوند.[۱]

  مترجم، تنها عناوین مناسبی را به جهت سهولت مراجعه و مطالعه در سرفصل‌های مطالب افزوده است.[۲]

  پانویس

  1. ر.ک: مقدمه مترجم، ص9-10
  2. ر.ک: همان، ص10

  منابع مقاله

  مقدمه مترجم.

  وابسته‌ها