الإمامة و السياسة

  از ویکی‌نور
  الإمامة و السياسة
  الإمامة و السياسة
  پدیدآورانابن قتیبه، عبدالله بن مسلم (نویسنده) الزّينى، طه محمد (محقق)
  ناشردار المعرفة للطباعة والنشر
  مکان نشربيروت
  سال نشر[بى‌تا]
  تعداد جلد2 ج(در يك مجلد)
  کد کنگره
  ‏‏‎‏DS‎‏ ‎‏38‎‏/‎‏2‎‏ ‎‏/‎‏الف‎‏2‎‏الف‎‏8

  الإمامة و السياسة اثر ابومحمد عبدالله بن مسلم بن قتيبه دينورى مورخ و اديب مشهور قرن سوم هجرى(213-276ق) است که توسط طه محمد الزّينى تحقیق شده است و از مصادر مهم تاريخ اسلام به‌زبان عربى است كه متضمن شرح‌حال خلفا و مرجعى سودمند براى تاريخ دو قرن اولاسلام است.

  كتاب به صورت روايى تدوين شده و با ذكر احاديثى در فضايل ابو بكر وعمر آغاز گرديده و با شرح دقيق ماجراى سقيفه ادامه يافته است.مؤلف سپس به شرح خلافت و نحوۀ به خلافت رسيدن خلفاى راشدين، جنگهاى امام على(ع)، صلح امام حسن(ع)،خلافت معاويه و يزيد،و واقعه حره پرداخته كه روى هم مطالب جلد اول راتشكيل مى‌دهند.

  جلد دوم با ذكر اختلاف روايات دربارۀ واقعۀ حره آغاز شده و با شرح خلافت ديگر خلفاى اموى و در ضمن آنها شرح فتوحات افريقيه و اندلس ادامه يافته است.مؤلف آنگاه، از آغاز كار عباسيان و نحوۀ روى كار آمدن آنها سخن گفته و كتاب را با شرح خلافت عباسيان از سفاح تا مأمون به پايان برده است. بخش اخير با تاريخ ايران ارتباط دارد و اطلاعات سودمندى از اين دورۀ تاريخ ايران به دست مى‌دهد.برخى،در انتساب كتاب به ابن قتيبه ترديد كرده‌اند[۱]

  پانویس

  1. ر.ک: روغنی، شهره، ص18

  منابع مقاله

  روغنی، شهره، کتابشناسی گزیده توصیفی تاریخ و تمدن ملل اسلامی، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها(سمت)، 1382ش

  وابسته‌ها