الأنوار في علم الأسرار و مقامات الأبرار

  از ویکی‌نور
  الأنوار في علم الأسرار و مقامات الأبرار
  الأنوار في علم الأسرار و مقامات الأبرار
  پدیدآورانبکری، عبدالله بن عبدالعزیز (نویسنده) مزیدی، احمد فرید (محقق و معلق)
  ناشردارالکتب العلمية
  مکان نشرلبنان - بیروت
  سال نشر1421ق. = 2000م.
  چاپچاپ یکم
  شابک2-7451-3180-X
  موضوععرفان - متون قدیمی تا قرن 14

  اخلاق عرفانی - متون قدیمی تا قرن 14

  تصوف - متون قدیمی تا قرن 14

  آداب طریقت - متون قدیمی تا قرن 14
  زبانعربی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  ‏‎‏/‎‏ب‎‏8‎‏الف‎‏8 / 289/2 BP

  الأنوار في علم الأسرار و مقامات الأبرار، تألیف عالم مالکی، عبدالرحمن بن محمد بکری صقلی (متوفی 380ق)، از جمله کتب صوفیه در موضوع آداب طریقت و هدایت است. این کتاب با مقدمه و تحقیق احمد فرید مزیدی (معاصر) منتشر شده است.

  در ابتدای کتاب مقدمه‌ای به قلم محقق در معرفی نویسنده و کتاب و شیوه تحقیق آمده است. متن کتاب مشتمل بر هفت جزء است. هر جزء نیز مشتمل بر اقوال متعددی در موضوعات مختلف بدون ذکر مستند آنهاست. جزء اول کتاب با این عبارت آغاز می‌شود که عبدالرحمن بن محمد می‌گوید: خداوند متعال، کلید‌های رشد و هدایت را در ده چیز قرار داده: ایمان و...

  نجات در پنج و هلاکت در چهار چیز است؛ نجات در لزوم توحید و... و هلاکت در مقدم داشتن دنیا بر آخرت و... است[۱]‏.

  اقوال و حکمت‌های ذکرشده در کتاب در موضوعات مختلف عرفانی و اخلاقی همچون ذکر مراتب علما و اهل معرفت، توبه، ورع، زهد، محبت، حیاء، توکل و حقیقت ادب است[۲]‏. در یکی از حکمت‌های کتاب چنین آمده است: کسی که زمانش را بشناسد خودش را می‌شناسد؛ کسی که خودش را بشناسد خدایش را می‌شناسد؛ کسی که خدایش را بشناسد در آنچه رضای اوست تلاش می‌کند و به آنچه ماندگار است مشغول می‌شود و...[۳]‏.

  پانویس

  1. ر.ک: متن کتاب، ص12
  2. ر.ک: همان، ص50-44
  3. ر.ک: همان، ص189

  منابع مقاله

  متن کتاب.

  وابسته‌ها