الأربعين في أصول‌الدين (ابهام زدایی)

    از ویکی‌نور

    الأربعين في أصول‌الدين ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

    • الأربعين في أصول‌الدين اثر محمد غزالى (450 - 505ق) که از شخصیت‌هاى بزرگ اسلام در قرن 6 هجرى مى‌باشد، کتاب فوق به زبان عربى، ساده و روان برای این نگاشته که تا سالک برنامه سلوک خویش را از روى این نوشته تنظیم و برنامه‌ریزى کند.