اصول فلسفه و روش رئالیسم (صدرا)

  از ویکی‌نور
  ‏اصول فلسفه و روش رئالیسم
  اصول فلسفه و روش رئالیسم (صدرا)
  پدیدآورانمطهری، مرتضی (نويسنده)
  ناشرصدرا
  مکان نشرایران - تهران
  چاپ1
  زبانفارسی
  تعداد جلد5
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  اصول فلسفه و روش رئالیسم، از آثار نوشتاری علامه سید‌ ‎محمدحسین طباطبایى، به زبان فارسی است که با شرح و توضیحات استاد شهید مرتضى مطهرى از سوی انتشارات صدرا منتشر شده است.

  ازآنجاکه متن اصلی کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم و نیز متن اصلی کتاب همراه با پاورقی‌ها و توضیحات استاد مطهری و همچنین ترجمه عربی اصول فلسفه و روش رئالیسم قبلا معرفی شده، در اینجا فقط ویژگی‌های نسخه حاضر و برخی مطالب که در کتاب‌شناسی‌های مذکور نیامده، بیان می‌شود.

  اثر حاضر شامل 5 جلد و 14 مقاله به این ترتیب است:

  فلسفه چیست؟

  فلسفه، موجودات واقعى را از موجودات پندارى جدا می‌کند[۱].

  فلسفه و سفسطه (رئالیسم و ایده‌آلیسم)

  سقراط و افلاطون و ارسطو مغالطه‏‌هاى سوفسطائیان را آشکار ساختند و ثابت کردند که انسان می‌‏تواند حقیقت را بشناسد و قواعد منطق به همین منظور تدوین شد[۲].

  علم و ادراک

  چون صورت ادراکى ما خواص عمومى ماده (انقسام، عدم انطباق بزرگ به کوچک) را ندارد، مادى نیست[۳].

  علم و معلوم (ارزش معلومات)

  خطا در احکام عقلیه به‌واسطه مداخله قوه خیال است[۴].

  پیدایش کثرت در ادراکات

  اصل امتناع تناقض تکیه‌گاه تمام احکام بدیهى و نظرى ذهن است[۵].

  ادراکات اعتبارى

  انسان می‌‏تواند هر سبک اجتماعى را که روزى خوب شمرده روز دیگر بد بشمارد، ولى نمی‌‏تواند از اصل اجتماع صرف نظر نموده و یا اصل خوبى و بدى را فراموش نماید[۶].

  واقعیت و هستی اشیاء

  تا ذهن را نشناسیم نمی‌‏توانیم فلسفه داشته باشیم[۷].

  ضرورت و امکان

  در مسئله «جبر و اختیار» چه از جنبه فلسفى و چه از جنبه کلامى و چه از جنبه اخلاقى وارد شویم، نظر صحیح همانا نظریه «امر بین امرین» است[۸].

  علت و معلول

  علت فاعلى، قطع نظر از علت غایى، فاعل بالقوه است نه بالفعل، و ناقص است نه کامل و با علت غایى است که فاعل تمام و علت تامّه می‌‏شود[۹].

  قوه و فعل، امکان و فعلیت

  هیچ چیز بدون استعداد قبلى به وجود نمی‌‏آید[۱۰].

  قِدَم و حدوث

  در سلسله حوادث مادى هر حادثه‌‏اى که معلول علت تامّه خود می‌‏باشد نسبت به علت تامّه خود حدوث علّى داشته و علت نامبرده نسبت به آن، قدیم علّى (نه ‏زمانى) است[۱۱].

  وحدت و کثرت

  هر وحدتی، وحدت عددى نیست، بلکه وحدت عددى یکى از افراد وحدت است و وحدت و کثرت، اقسامى دارد[۱۲].

  مهیت، جوهر، عرض

  وجود به‌خودى‌خود وجود است و ماهیت به‌واسطه وجود داراى وجود[۱۳].

  خداى جهان و جهان

  علت فاعلى باید داراى کمالى باشد که به معلول خود می‌دهد؛ پس بخشاینده هستى همه کمالات هستى را داراست[۱۴]. ‏

  پانویس

  منابع مقاله

  متن کتاب.

  وابسته‌ها