اصول الجرح و التعدیل و علم الرجال

  از ویکی‌نور
  اصول الجرح و التعدیل و علم الرجال
  اصول الجرح و التعدیل و علم الرجال
  پدیدآورانعتر، نورالدین (نويسنده)
  ناشردار الیمامة
  مکان نشرسوریه - دمشق
  سال نشر1427ق - 2007م
  چاپ2
  موضوعحدیث - جرح و تعدیل - حدیث - علم الرجال
  زبانعربی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  6الف2ع 114/2 BP
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  أصول الجرح و التعديل و علم الرجال، اثر نورالدین عتر، تحقیقی است پیرامون اصول، شرایط و مباحث مربوط به دانش جرح و تعدیل و علم رجال.

  علم جرح و تعدیل، نقطه عطفی برای علم حدیث در رویکرد انتقادی آن است و از همین روی، علما و پژوهشگران علم حدیث، توجه خاص و ویژه‌ای به آن داشته و مسائل و فروعات آن را در تحقیق و بررسی در منابع علوم حدیث، وارد کرده‌اند. این دانش نافع و سودمند، با اهتمام ویژه‌ای که به آن وجود دارد، نیازمند تألیف واحدی است که خاستگاه آن را سامان داده و فروعات آن را منشعب نماید تا خواننده را به هدف این علم، نزدیک سازد و اثر حاضر، به همین دلیل، به رشته تحریر درآمده است[۱].

  نویسنده، نیازی مبرم به تألیف کتابی جامع در ابعاد اصلی دانش جرح و تعدیل که با نظم و ترتیب و جدول‌بندی موضوعات و مطالب و مرتبط با منابع اصلی این علم تدوین شده باشد را احساس نموده است و ازاین‌رو، اثر حاضر را با رعایت اختصار و جامعیت، با رویکردی علمی، نگاشته و در آن، به طبقه‌بندی ابتکاری اصول دانش جرح و تعدیل پرداخته و آن را در هشت فصل و یک خاتمه، به شرح زیر، تنظیم نموده است[۲]: در فصل نخست، به بررسی مشروعیت جرح و تعدیل و ادله، شروط و مقیاس آن، پرداخته شده است[۳]. در فصل دوم، از مقیاس جرح و تعدیل، عدالت صحابه و صفات کسی که تحمل روایت می‌کند، سخن به میان آمده است[۴].

  در فصل سوم، شروط معتبر در جارح و معدل، مورد بحث و بررسی قرار گرفته[۵] و در فصل چهارم، از شروط قبول جرح و تعدیل، سخن به میان آمده است[۶].

  اموری که به‌وسیله آنها، راوی مورد تعدیل یا جرح قرار می‌گیرد، در فصل پنجم، بررسی شده[۷] و فصل ششم، به معرفی الفاظ جرح و تعدیل، اختصاص یافته است[۸]. در مواردی، جرح و تعدیل باهم درباره شخصی اتفاق افتاده است. در فصل هفتم، به بررسی چنین مواردی پرداخته شده است[۹].

  در فصل هشتم، از علم رجال، سخن به میان آمده[۱۰] و در خاتمه، خلاصه و نتیجه مباحث مطرح‌شده در کتاب، در اختیار خواننده قرار گرفته است[۱۱].

  پانویس

  1. ر.ک: مقدمه، ص5
  2. ر.ک: همان، ص5-6
  3. ر.ک: متن کتاب، ص7- 37
  4. ر.ک: همان، ص38-91
  5. ر.ک: همان، ص92-97
  6. ر.ک: همان، ص98-141
  7. ر.ک: همان، ص142-181
  8. ر.ک: همان، ص182-190
  9. ر.ک: همان، ص191-212
  10. ر.ک: همان، ص213
  11. ر.ک: همان، ص234

  منابع مقاله

  مقدمه و متن کتاب.


  وابسته‌ها