اسلام و تنظیم خانواده

  از ویکی‌نور
  اسلام و تنظیم خانواده
  اسلام و تنظیم خانواده
  پدیدآورانایازی، محمدعلی (نويسنده)
  ناشردفتر نشر فرهنگ اسلامی ** مؤسسة الراضي لإحیاء التراث
  مکان نشرایران - تهران
  سال نشر1374ش
  چاپ2
  موضوعاسلام و خانواده - تنظیم خانواده
  زبانفارسی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  /الف9الف5 230/17 BP
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  اسلام و تنظیم خانواده، نوشته قرآن‌پژوه معاصر، سید محمدعلى ایازى (متولد 1333ش)، پژوهشی در موضوع کنترل جمعیت و پاسخگویی به پرسش‌های مرتبط با پیش‌گیری از تولید نسل است. این کتاب در دهه هفتاد شمسی در دوره‌ ایران دوران سازندگی نوشته شده است.

  هدف

  نویسنده با تأکید بر اینکه: هدف از این کتاب، بررسى موضوع تنظیم خانواده با توجه به جنبه‌هاى فردى و اجتماعى آن از دیدگاه اسلام است، افزوده است: بنابراین اگر مسئولیت‌هاى مردم و دولت و تشویق حکومت براى تنظیم خانواده مطرح شده است، در همین محدوده قابل توجیه است. به این معنا که تنظیم خانواده بر اساس مصالح خانواده‌ها و موقعیت اجتماعى و اقتصادى و تربیتى و آموزشى آن‌ها مطرح شده است، ولذا هرگز توصیه‌اى به ‌اجبار یا تعیین حدى مشخص از تعداد فرزندان نشده است[۱].

  این کتاب از 3 بخش تشکیل شده است:

  1. مبانی تنظیم خانواده[۲]. نویسنده در این بخش به این نتیجه رسیده است: تنظیم خانواده، نه‌تنها در عصر کنونى جایز و مباح است، بلکه به دلیل شرایط اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى براى خانواده و جامعه یک ضرورت است؛ ضرورتى که حدود آن را امکانات ملى و توان خانواده تعیین مى‌کند[۳].
  2. شبهات مخالفین تنظیم خانواده[۴].
   1. اصل تکثیر نسل[۵].
   2. مناقشه در جواز عزل[۶].
   3. تنظیم خانواده و رزاقیت خدا[۷].
   4. استعماری بودن تنظیم خانواده[۸].
   5. تنظیم خانواده و مسئله ضرورت[۹].
   6. اشاره به برخی شبهات دیگر[۱۰].
   7. احکام فقهی تنظیم خانواده[۱۱].
    1. فتوای امام خمینی[۱۲].
    2. فتوای محمدعلى اراکى[۱۳].
    3. فتوای حسینعلى منتظرى[۱۴].

  نویسنده، بعد از نقل فتاوای مذکور نتیجه‌گیری کرده است که عقیم کردن موقت، اگر متوقف بر فعل حرامى نباشد، که در واقع نوعى تنظیم خانواده است، از نظر مراجع تقلید هم بدون اشکال است[۱۵].

  1. کتاب‌شناسی توصیفی تنظیم خانواده[۱۶].
   1. فهرست کتاب‌های مستقلّ[۱۷].
   2. فهرست کتاب‌های غیر مستقلّ[۱۸].
   3. فهرست مقالات عربی[۱۹].
   4. فهرست مقالات فارسی[۲۰].

  منابع نویسنده

  نویسنده برای نگارش این کتاب، افزون بر منابعی که در فهرست کتاب‌شناسی توصیفی تنظیم خانواده آورده، از 29 منبع (28 کتاب عربی و فارسی و 1 مقاله فارسی) استفاده کرده است[۲۱].

  تاریخ نگارش

  نویسنده، زمان و مکان و مدت نگارش اثر حاضر را معین نکرده، ولی نوشتن مقدمه را در تاریخ پاییز 1371ش، به انجام رسانده است[۲۲].

  پانویس

  1. ر.ک: مقدمه کتاب، ص19-20
  2. ر.ک: متن کتاب، ص21
  3. ر.ک: همان، ص108
  4. ر.ک: همان، ص109
  5. ر.ک: همان، ص113
  6. ر.ک: همان، ص134
  7. ر.ک: همان، ص147
  8. ر.ک: همان، ص158
  9. ر.ک: همان، ص171
  10. ر.ک: همان، ص180
  11. ر.ک: همان، ص184
  12. ر.ک: همان، ص184
  13. ر.ک: همان، ص184
  14. ر.ک: همان، ص185
  15. ر.ک: همان، ص208
  16. ر.ک: همان، ص209
  17. ر.ک: همان، ص212-‌222
  18. ر.ک: همان، ص223-‌228
  19. ر.ک: همان، ص229-‌232
  20. ر.ک: همان، ص233-‌245
  21. ر.ک: همان، ص253-‌256
  22. ر.ک: مقدمه کتاب، ص20

  منابع مقاله

  مقدمه و متن کتاب.


  وابسته‌ها