اسلام از نظر تورات و انجیل

  از ویکی‌نور
  اسلام از نظر تورات و انجیل
  پرونده:NURاسلام از نظر تورات و انجیلJ1.jpg
  پدیدآوراننخعی، فرهنگ (نویسنده) بازرگان (مقدمه)
  ناشرکتابفروشی باستان
  مکان نشرمشهد
  سال نشربی‌تا
  موضوعاسلام‌ و ادیا‌ن‌ دیگر
  کد کنگره
  ‏BP 227/ن‌۳ف‌لا۵

  اسلام از نظر تورات و انجیل تألیف فرهنگ نخعی، با مقدمه مهندس بازرگان، این کتاب با هدف اثبات حقانیت اسلام و رسالت حضرت محمد(ص) با توجه به مطالبی که در کتاب‌های مقدس دو دین یهودیت و مسیحیت آمده نگاشته شده است.

  مؤلف کتاب را با توجه به مضامین تورات و انجیل و منابع تحقیقی اندکی درباره این دو دین در یک مقدمه و هفت بخش اصلی به همراه چند ضمیمه به رشته تحریر درآورده است.

  وی در مقدمه کتاب به طرح بعثت انبیا و پیشوایان سه دین یهود، مسیحیت و اسلام پرداخته و در بخش نخست مطالبی را درباره تاریخ نگارش تورات و انجیل ذکر کرده است.

  در چهار بخش دیگر تعالیم قرآن و این دو متن مقایسه شده است تا تحریف مضامین این متون و کوشش‌هایی که برخی افراد از جمله پولس رسول برای انحراف دین مسیخیت انجام داده‌اند، نشان داده شود.

  در دو بخش دیگر (چهارم و ششم) با توجه به مضامین تورات و انجیل، بشارت‌هایی که بر رسالت حضرت رسول(ص) و حقانیت و خاتمیت ایشان آمده، ذکر شده است.

  در قسمت ضمیمه این کتاب، قصیده‌ای از ادیب الممالک پیشاوری، مطالبی در مورد مقام انبیا در اسلام و نوشته‌ای از مهندس بازرگان درباره اهل کتاب آمده است.[۱]


  پانويس

  1. ر.ک: شرفایی، محسن، ص189-190


  منابع مقاله

  شرفایی، محسن، رمضانعلی ایزانلو، محمدحسین محمدپور، کتاب‌شناسی توصیفی ادیان، مشهد، بنیاد پژوهشهای اسلامی، 1391ش.

  وابسته‌ها