استفتائات جدید حج

  از ویکی‌نور
  استفتائات جدید حج
  استفتائات جدید حج
  پدیدآورانجمعی از پژوهشگران (تهيه و تنظيم)
  ناشرمحراب قلم
  مکان نشرتهران - ایران
  سال نشر1390 ش
  چاپ3
  زبانفارسی
  تعداد جلد1
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  استفتائات جديد حج كه به كوشش جمعى از پژوهش‌گران، به زبان فارسی تهيه و تنظيم شده، مشتمل بر نظرات مراجع عظام درباره موضوعات جديد حج است.

  ساختار

  کتاب در قالب مسائل مختلف بدين ترتيب نگارش شده كه برای هر استفتا، عنوان مناسبى ذكر و پس از آن متن مسئله و سپس پاسخ مراجع به‌تفكیک ارائه شده است.

  گزارش محتوا

  در ابتداى کتاب، دليل و شيوه گردآورى استفتائات حج چنين تشريح شده است: «فروع جديد احكام حج و تغيير و تبديل موضوعات سبب مى‌شود استفتائات جديدى مطرح و فتاواى مراجع تقليد درباره آنها و وظيفه مكلفان معين گردد. در این مجموعه تعدادى از سؤال‌هاى جديد حج به محضر مراجع معظم تقليد ارائه شده و پاسخ بسيارى از آن بزرگواران به دست آمده كه تقديم مى‌گردد. يادآورى مى‌شود: مواردى كه فتواى بعضى از مراجع عظام تقليد آورده نشده، تاكنون به دست نرسيده كه امیدواريم در آينده بتوانيم فتاواى آنان را نيز بر این مجموعه بيفزاييم».[۱]

  در این مجموعه همانند ساير رساله‌هاى توضيح المسائل، تقليد و مسائل آن اولین موضوعى است كه مطرح شده است. بنا بر فتواى مراجع عظام، تقليد ابتدايى از میت جايز نيست، اما بقاء بر تقليد میت اشكال ندارد و بايد بقاء بر تقليد میت به فتواى مجتهد زنده باشد. در این مسئله فتواى آيات عظام خویى، تبريزى، زنجانى، سبحانى، سيستانى، صافى، فاضل، گلپايگانى و مكارم ذكر شده است.[۲]

  در ادامه، به موضوع استطاعت پرداخته شده است. یکى از مسائل استطاعت، پيرامون كسانى است كه از معلولیت جسمى، به دليل قطع نخاع و يا شيمیايى شديد و يا بيمارى اعصاب و روان حاد، برخوردارند. این افراد در عربستان با مشكلات عديده‌اى روبه‌رو خواهند شد و لذا مستطيع بودن آنها مورد سؤال واقع شده است. پاسخ آيات عظام خامنه‌اى، سيستانى، مكارم، صافى گلپايگانى، شبيرى زنجانى، سيد‌ ‎محمد شاهرودى، نورى همدانى، جوادى آملى، موسوى اردبيلى و سبحانى در ادامه ذكر شده است.[۳]

  احرام از حديبيه، خوردن سبزى‌هاى خوشبو، پوشيدن دمپايى دوخته، سعى در مسعاى جديد، رمى در طبقات فوقانى، رمى جمرات توسعه‌يافته، ذبح با استيل، حلق با ماشين اصلاح، نماز در هواپيما، فيش حج متوفى و حج كودك از ديگر موضوعاتى است كه مورد سؤال واقع شده است.

  وضعيت کتاب

  فهرست مطالب در ابتداى کتاب آمده است.

  پانویس

  منابع مقاله

  مقدمه و متن کتاب.

  وابسته‌ها