ارتباط هستی و انسان با خدا (تکوینی و تشریعی)

  از ویکی‌نور
  ارتباط هستی و انسان با خدا (تکوینی و تشریعی)
  ارتباط هستی و انسان با خدا (تکوینی و تشریعی)
  پدیدآورانصدری‌نیا، حسین (نويسنده)
  عنوان‌های دیگر(تکوینی و تشریعی)
  ناشرنشر سايه روشن
  مکان نشرایران - تهران
  سال نشر1388ش
  چاپ1
  شابک978-600-5352-01-6
  زبانفارسی
  تعداد جلد1
  کد کنگره
  /ص4الف4 226/2 BP
  نورلایبمطالعه و دانلود pdf

  ارتباط هستی و انسان با خدا، نوشته حسین صدری‌نیا است. این اثر رابطه تکوینی و تشریعی جهان هستی و انسان را با پروردگار توضیح می‌دهد.

  صدری‌نیا بحث را در فصل اول، از هستی در جهان‌بینی توحیدی آغاز می‌کند و به عوالم و مخلوقات پیدا و ناپیدا می‌پردازد[۱]‏. او با طرح «هدفمند آفریده ‌شدن هستی و انسان»، مقصود اصلی از آفرینش جن و انس را تجسم نیکویی در نیکوکاران می‌داند. او در ادامه، با طرح مبحث «انسان در جهان‌بینی توحیدی»، شباهت‌ها و تفاوت‌های تکوینی و تشریعی میان انسان و هستی را برمی‌شمرد[۲]‏.

  صدری‌نیا فصل دوم را به «وابستگی هستی و انسان به خدا» ویژه نموده است و در این‌باره، به دو گونه ارتباط تکوینی و تکاملی (تشریعی) هستی و انسان با خدا اشاره می‌کند[۳]. ‏او در ادامه، به «سیطره فراارتباطی خداوند بر هستی و انسان» می‌پردازد و بحث را با توضیح ارتباط تکوینی خداوند و نیز ارتباط تشریعی عام و خاص او با هستی و انسان پی ‌می‌گیرد[۴]‏.

  صدری‌نیا متن کتاب را بر محور قرآن ‌چرخانده است. البته در برخی جاها به احادیث نبوی و گفتار معصومان(ع) استشهاد می‌کند. همچنین، او از تفسیرهای مهم عالمان اهل سنت و شیعه، به‌ویژه از تفسیر المیزان بهره گرفته است. او در پاورقی‌ها قدمت تاریخی تفسیرها را ثبت کرده است تا خواننده در جایی که فهم مفسران از آیه‌ای یکسان و یا مشابه است، به رجحان نسخه‌های قدیمی‌تر آگاهی یابد. او برای ترجمه آیه‌های قرآن به یک مترجم بسنده نکرده است و در برگردان یک آیه، هر ترجمه‌ای را که بهتر دیده است، برگزیده و نام مترجم را نیز درج نموده است[۵]‏.

  پانویس

  1. ر.ک: متن کتاب، ص25 و 69
  2. ر.ک: همان، ص133-118
  3. ر.ک: همان، ص221 و 283
  4. ر.ک: همان، ص329، 382 و 393
  5. ر.ک: توضیحات ضروری، ص18-17

  منابع مقاله

  توضیحات ضروری و متن کتاب.


  وابسته‌ها

  [[رده: مباحث خاص کلامی]