اخلاق و احکام اداری

  از ویکی‌نور
  اخلاق و احکام اداری
  اخلاق و احکام اداری
  پدیدآوراناکبری، محمود
  ناشرشفق
  مکان نشرایران - قم
  سال نشر1376ش
  چاپ1
  زبانفارسی
  تعداد جلد1

  اخلاق و احکام اداری، اثر محمود اکبری، کتابی است که نویسنده به جهت دسترسی ساده‌تر همگان به اخلاق و مسائل احکام اداری آن را نگاشته است.

  کتاب دارای چهار بخش است، در بخش اول از کلیات گفته شده، بخش دوم درباره ارزشها و بخش سوم درباب ضد ارزشها و بخش چهارم به احکام ادادری پرداخت است.

  در بخش اول نخست به فراز‌‌‌‌هایی از سخنان امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری درباره ادارات پرداخه شده سپس به یکی از ارزش‌‌های اسلامی یعنی خدمت به دیگران و فرق آن با انجام وظیفه اشاره شده و جلوه ‌‌های خدمتگزاری آمده است. پس از آن، مذهمت کوتاهی در خدمت به مؤمنان و برخورد امام کاظم(ع) را با علی بن یقطین برای کاهلی در خدمت به مإمنین یاد شده است.

  نکته دیگر این بخش بحث رزق و روزی است که در آن به معنای رزق، عوامل توسعه رزق، نکات قرآنی درباره رزق و روزی و سرانجام پرهیز از هر گونه حرام خواری بیان شده است.

  بخش دوم: ارزشها. در این بخش از نکات زیر یاد شده است: وجدان کاری، بایدها و اصول وجدان کاری یعنی تلاش و تحرک عبادت گونه، آگاهی و تخصص، استحکام عمل، پشتکار و استقامت در عمل، استفاده از فرصتها و بانشاط انجام دادن کار، ضابطه یا رابطه، حاکمیت رابطه بر ضابطه، نمونه ‌‌‌‌هایی از اعمال دقیق ضابطه در زندگی امام معصوم(ع) و...

  بخش سوم: ضد ارزشها. در این بخش نخست به رشوه خواری پرداخته و معنای رشوه، رشوه با نامههدیه، عوامل و زمینه ‌‌های رشود، برخورد پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) با رشوه خوار آورده است. سپس از ندانسته گویی، سعایت و نمامی، آثار نمامی و انگیزه ‌‌های آن گفته است. پس از آن به آزار مومنان، چاپلوسی و تملق، کم کاری و پاره‌ای از تخلفات اداری بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری اشاره کرده است.

  بخش چهارم: احکام اداری. در این بخش بر پاره‌ای از فتوا‌‌های امام خمینی(ره) درباره امور اداری اشاره شده است مانند تقلید، احکام اجتماعی، نماز جماعت و احکام آن، احکام مأموریتها، احکام نام‌‌های مقدس، مقررات اداری، امر به معروف و نهی از منکر، ضمنا، خمس، مالیات، اسراف، حدود حجاب زنان و نگاه به عکس و صحبت با نامحرم[۱].

  پانویس

  1. رفیعی، بهروز، ص56-57

  منابع مقاله

  رفیعی، بهروز؛ اخلاق، عرفان و تصوف اسلامی: کتاب‌شناسی توصیفی و موضوعی، تهران، انتشارات بین‌المللی هدی، چاپ یکم، 1377ش.

  وابسته‌ها